Vem är du på sociala medier?

En nyligen genomförd undersökning visar att samma person kan ha mycket olika profiler beroende på vilket socialt nätverk det handlar om. Vi byter helt enkelt persona för att passa in i de olika sociala kontexter som nätverken innebär.
Det är i en gemensam studie från Penn State’s College of Information Sciences and Technology (IST) och King’s College in London som resultaten framkommit. Den visar på några tydliga egenskaper för de olika sociala nätverken:
Facebook

 • På Facebook färre än 60 % av profilbilderna på en ensam person.
 • Hela 15 % av bilderna hade dessutom en hel grupp av människor i bilden, vilket forskarna menar kan reflektera det sociala fokus som finns på Facebook. Det gör det samtidigt svårare för andra användare att avgöra vem i bilden som faktiskt äger profilen.
 • Det förekommer fler solglasögon i profilbilderna på Facebook än något annat nätverk. I 7,3 % av profilbilderna bär personen solglasögon.
 • Profilbilderna visar ofta personer utomhus, vilket tros ha att göra med det icke-professionella fokus som Facebook har. Att då vara utomhus känns med fritidsaktigt och mer i linje med nätverkets kontext.

Twitter

 • Att ha en text eller en figur som profilbild är allra vanligast på Twitter.
 • Personbeskrivningarna på Twitter är en mix mellan Instagrams personliga och LinkedIns professionella anklang. Ord som ”love”, ”marketing” och ”social” är mycket vanligt förekommande.

LinkedIn

 • 90 % av profilbilderna visar en ensam person, och mindre än en procent har fler än en person på bilden
 • Flest människor ler på sina profilbilder på LinkedIn. Sannolikt eftersom ett leende ses som inbjudande och attraktivt.
 • Endast 2,1 % av personerna bär solglasögon, eftersom det anses vara allt för informellt.
 • Personbeskrivningarna rör oftast arbetsrelaterade ämnen och hålls professionella och relaterade till den aktuella bransch som personen jobbar i.

Instagram

 • 40 % av användarna visar inte sitt ansikte utan har hellre en seriefigur eller en landskapsbild.
 • Nästan lika många som på Facebook (7,2 %) bär solglasögon, vilket även här ligger i linje med den mer avslappnade kontexten.
 • Personbeskrivningarna innefattar ofta ord som ”life”, ”love” och ”lover”

Några generella slutsatser som forskarna dessutom drar är att det är mindre sannolikt att kvinnor har någon form av glasögon än män. Personer under 25 års ålder ler dessutom i betydligt lägre utsträckning än äldre personer.
Dessa skillnader är på flera sätt mycket intressanta, eftersom de sannolikt sker undermedvetet. Användarna försöker automatiskt passa in i den sociala kontexten, vilket är vanligt även i den fysiska världen där olika grupperingar oftast har liknande sätt att visa upp sig och uttrycka sig. Faktum är att baserat på personbeskrivningen och profilbilden kunde forskare avgöra vilket nätverk det kom ifrån i 60-80 % av fallen. Vi är med andra ord inte så unika som vi skulle tro, utan strävar hellre efter att passa in än att sticka ut. I alla fall i våra sociala nätverk.