Vart tredje leverantörsföretag planerar personligt innehåll

84 procent av beslutsfattare inom företag som levererar till andra företag, B2B, uppger att ökande digitala förväntningar från kunder och partners är deras största externa utmaning.

Det visar en ny undersökning av Episerver. Svenska beslutsfattare, 81 procent, låg i topp bland de som bedömer att artificiell intelligens, AI, kommer att ersätta människor för jobb inom marknadsföring, före USA där 62 procent av ledarna uppgav detsamma.

För att klara av de ökade kraven från kunderna vill beslutsfattare automatisera marknadsföringen, beställningar och personalisering med hjälp av artificiell intelligens, AI, och genomföra kraftfulla investeringar i teknik även om det innebär personalnedskäningar.

Rapporten visar att personaliserat innehåll har högsta prioritet inom B2B-sektorn. Den främsta funktionen som företagen planerar införa på sina hemsidor de närmaste tolv månaderna är personaliserat innehåll (36 procent) följt av förbättrad mobilupplevelse (33 procent). 82 procent uppger att man inom tre år kommer att använda AI för att anpassa kundupplevelser online.

Kunder förväntar sig mer från levererantörer idag. Digitala marknadsförare befinner sig i en dragkamp mellan stigande förväntningar och en ökad komplexitet i kundresan, säger Jessica Dannemann, CMO Episerver. Den som arbetar med digital marknadsföring kommer att känna igen sina egna utmaningar i undersökningens resultat.

Medan beslutsfattare i de andra länderna var övertygade om sin kapacitet var de svenska företagen mer försiktiga. Svenska beslutsfattare är de som är mest beredda att hålla med om att de idag levererar en svag digital upplevelse till sina kunder, 75 procent jämfört med 30 procent för Storbritannien, 33 procent för Australien, 48 procent för USA och 36 procent för Tyskland.

Svenska leverantörsföretag är också de mest bekymrade över den egna förmågan att lyfta digitaliseringen till nästa steg, och de som i högst grad uppger sig sakna egna resurser att genomföra projekt inom digital transformation (77 procent).

En sak är säker och det är att svenska företag inte är rädda att använda ny teknologi för att stärka verksamheten och marknadsföringen. Vi har en positiv attityd till digitalisering och automatisering, säger Mårten Bokedal, Senior Manager Marketing Nordics, Episerver. Svaren får i viss mån tolkas som kulturskillnader och högt ställda ambitioner. Svenska företag och svenskar i allmänhet är måna om att förenkla livet genom automatisering och använda självbetjäning.

Sverige var det enda land där en majoritet, 61 procent, svararade att den mest betydelsefulla affärsmöjligheten de närmaste tre åren är att ”utrusta vår säljavdelning med digitala verktyg”. Det ska jämföras med att endast 34 procent av amerikanarna, 26 procent av tyskarna, 29 procent av australiensarna och 28 procent av britterna satte samma hopp till potentialiteten av digitalisering.

Möjligheten att göra inköp online, betala med ett klick och få levererat nästa dag för hämtning i butik har inneburit att snabbhet och bekvämlighet numera definierar vad företagskunder förväntar sig av sina leverantörer. Som en följd vill att fler beslutsfattare inom B2B företag effektivisera sina kunders köpresa genom förbättrad personalisering och fler funktioner för självbetjäning.

Faktum är att prissättning på webbplatsen, självbetjäningsfunktioner och smidig kontakt med säljare är de bästa sätten för leverantörer att göra det lättare för andra företag att arbeta med dem online. Rapporten visar att leverantörsföretag planerar att etablera fler direkta försäljningsvägar online för att finna nya inkomstkällor. 72 procent av respondenterna i undersökningen svarade att majoriteten av deras intäkter år 2025 kommer att komma från företagets egna e-handelswebbplatser.

Andra viktiga slutsatser i rapporten är:

• 91 procent uppger att leverantörsföretagen bryr sig om vilken upplevelse de skapar för beställarna och att de lyckas bättre med detta när innehållet är personaliserat.

• 21 procent av beslutsfattare inom B2B anser att det är affärskritiskt att leverera personliga kundupplevelser via de egna digitala kanalerna.

• 51 procent av B2B-företagen använder grundläggande webbanpassning, exempelvis genom att visa namn vid inloggning.

Ladda ner: “B2B Digital Experience Report 2019: How Companies Are Meeting Rising Expectations”