Världsstatistikdagen: SCB lanserar enklare väg till statistiken

Imorgon på FN:s världsstatistikdag lanserar Statistiska centralbyrån, SCB, Sverige i siffror. Det är en helt ny ingång på SCB:s webbplats som presenterar ett urval av statistiken om Sverige i text, infografik och interaktiva diagram.

Statistiken spelar en allt större roll i samhällsdebatten i Sverige och i övriga världen. I politiken, nyhetsjournalistiken och på sociala medier använder sig människor av statistik för att argumentera. Då blir det också viktigt för andra att kunna granska det som påstås. Vad tror du och vad vet du egentligen?

scb_sverige

På SCB:s webbplats finns mängder med statistik. Men det kan vara svårt att snabbt hitta rätt. Nu gör SCB det enklare, roligare och smartare än någonsin att hitta guldkornen i det enorma statistikutbudet.

– Vi ser ett allt större sug efter kunskap om hur saker och ting verkligen förhåller sig. Den som har en grundläggande kunskap om samhället, byggd på statistik, kan lättare orientera sig i det som händer och med tyngd delta i debatten, säger Stefan Lundgren, SCB:s generaldirektör.

Statistiken i Sverige i siffror är vald utifrån de vanligaste frågorna myndigheten får. Det handlar till exempel om befolkning, arbetsmarknad, samhällsekonomi och demokrati. Det går att följa hur Sveriges befolkning har utvecklats från 1700-talet fram till idag. Hur många som har utvandrat och invandrat, vilka år vi sprängde miljonvallarna och vad förändringarna i befolkningen beror på.

– Kursplanen i samhällskunskap har också varit vägledande för urvalet. Sverige i siffror ska kunna användas i skolan för att ge eleverna baskunskaper om hur Sverige faktiskt ser ut. Till Sverige i siffror kommer det därför att finnas en lärarhandledning, säger Stefan Lundgren.

Förenta Nationerna, FN, har utropat den 20 oktober till Världsstatistikdagen för att uppmärksamma hur den officiella statistiken kan hjälpa beslutsfattare världen över att fatta väl underbyggda beslut. Beslut som påverkar människor över hela världen.

Länk till Sverige i siffror.

Länk till World Statistics day.