Världen tappar förtroendet till media, framför allt i USA

Nyligen presenterades Edelman Trust Barometers årliga undersökning som i år visar på kraftig nedgång i tilliten för flera institutioner, men främst för media. Anledningen är att löften inte införlivas och att fejknyheter blivit allt svårare att skilja från riktiga nyheter. Men det finns vissa ljuspunkter på tillitshimlen.

Varje år genomför företaget Edelman en undersökning bland 28 länder för att bedöma människors tillit till myndigheter, företag, media och icke-statliga organisationer. Årets undersökning genomfördes bland 33.000 människor under perioden 28 oktober till 20 november 2017 och pekar på att tilliten till de olika institutionerna minskat kraftigt från tidigare mätningar.

Minst förtroende har mediabranschen, där 22 av 28 länder misstror media, endast i Indien, Indonesien och Kina finns en tilltro till media som institution. Hela 70 % av respondenterna är dessutom oroliga för att fejknyheter kan komma att användas som vapen och en majoritet menar att det är mycket svårt för människor att skilja mellan bra journalistik, rykten och rena falsarier. Många har dessutom svårt att veta om en artikel producerats av en tillförlitlig nyhetsaktör eller av en trollfabrik. Däremot har tilliten till journalistyrket ökat, sannolikt eftersom flera nyhetsaktörer medvetet jobbat för att öka medvetenheten kring pressetik och vad det journalistiska arbetet faktiskt innebär.

Om man ska tro på någon så ska man i alla fall tro på experter. Såväl akademiska som tekniska experter får i undersökningen en förtroendepoäng på 63 % respektive 61 % och är därmed de som flest personer litar på. Att färre litar dock på personer som liknar de själva, en siffra som i årets undersökning landar på 54 %, den lägsta notering som denna kategori fått sedan mätningarna startade. Det tyder på att fakta och pålästa personer börjar få mer att säga till om än personer som uttrycker åsikter som människor tycker om att höra, något som bådar gott med tanke på bristen på förtroende för media.

Störst förlust i tillit syns i USA, där tilliten totalt sett sjunkit med nio poäng. Bland den delen av respondenterna som i undersökningen som bedöms som “informerad allmänhet” har tilliten sjunkit med hela 23 poäng, vilket är det största förtroendetappet i USAs historia. Å andra sidan visar kinesiska medborgare en ökning i tillit med i snitt sju poäng över de olika institutionerna, och såväl i Sydkorea som Förenade Aramemiraten ökar förtroendet med 6 poäng totalt sett. Det kan indikera ett maktskifte på den världspolitiska scenen, där USA tappar allt mer, medan andra starka ekonomier nu tar allt mer plats. Detta illustreras allra tydligast i frågan om vilken institution som respondenterna anser vara mest trasig. I Kina anser 38 % att företagsvärlden är den som är mest trasig, medan 59 % av amerikanerna anser att regeringen är mest trasig. I Kina tror man även att regeringen är vägen till en bättre framtid, medan amerikanerna sätter sin tillit till icke-myndighetsorganisationer för att skapa en bättre framtid.

Du kan läsa hela rapporten här.