Världen är snabbföränderlig – är du?

Enligt Moores lag fördubblas antalet transistorer i en integrerad krets vartannat år, en princip som har stått sig väl i över 30 år. Men med 30 års utveckling betyder det att mängden data som idag kan processas är mer än 1 miljon gånger högre idag än för 30 år sedan. Det betyder att vi idag har tillgång till enorma mängder information, och när vi idag pratar om ”big data mining” pratar vi om mer än att fråga tio personer i vår närhet vad de tycker.

Baserat på hur snabbt vi nu får tillgång till information kan affärsbeslut komma att ändras med väldigt kort framförhållning. Något som i det närmaste är nödvändigt, för annars riskerar man att slås ut från marknaden om man inte hänger med tillräckligt snabbt.

För oss som jobbar i den här världen ställer det däremot helt nya krav än för bara några år sedan. Vi kan inte vänta oss att det beslut som fattades för en månad sedan fortfarande gäller. Vi behöver på bara några timmars varsel vara beredda att ändra fokus och prioritera om bland våra uppgifter. Vi behöver helt enkelt vara flexibla.

Frågan är om vi verkligen har kapaciteten att vara flexibla och orkar hänga med i alla förändringar. Som individer kan vi skilja oss åt i hur mycket trygghet och stabilitet vi behöver. Men i stort kan man konstatera att vi inte kan ha det snabbföränderligt i alla aspekter av våra liv hela tiden. Vi kan grovt dela in våra liv i tre olika områden; arbete, familj och socialt liv. Vi behöver ha en stabil tillvaro i två av dessa för att kunna hantera våra liv i sin helhet. Kortare perioder kan vi stå ut med att det bara är stabilt i en av dessa, men över tid så kommer detta leda till utmattning och utbrändhet.

Vi kan därför konstatera att vi, för att orka arbeta i en miljö som snabbt förändras och där våra beslut ständigt måste omvärderas behöver ha en relativt stabil tillvaro privat. Vi behöver veta vad vi kan förvänta oss när vi kommer hem, och kanske ha fasta rutiner för rekreation där vi får möjlighet att hämta kraft och energi. Att leva från dag till dag kan verka lockande, men i längden blir det utmattande.