Varför ska man koppla ner?

En amerikansk studie, utförd av Pew Research, hävdar att en femtedel av alla amerikaner är uppkopplade mot internet i stort sett hela tiden. Tre fjärdedelar är inne minst en gång om dagen, medan bara 13 procent vänder internet ryggen helt.

Delvis är det en klassfråga; bland dem som tjänar mer och har högre utbildning, är det vanligare att använda internet mer. Ålder spelar som väntat också roll: 36 procent av 18-29-åringarna kopplar ogärna ner.

En icke obetydlig del av dem som läst den amerikanska artikeln om de här resultaten har reagerat med ord som depressing, scary och ridiculous. Jag förmodar att våra läsare på Dagensanalys.se istället reagerar ungefär som jag: vad var frågan egentligen? Internet är ju ingen liten udda företeelse i marginalen längre. Det betyder jobb, nöjen, vänner, information, musik och mycket mer. Vad för slags liv får jag om jag försöker använda internet bara någon gång i veckan eller inte alls? Internet är alltid på – varför skulle det vara på något annat sätt?

Läs den amerikanska artikeln här.