Varför misslyckas så många företag att bli datadrivna?

När Andreas och Martin båda var föräldralediga under våren fick de möjlighet att gräva i två frågor som de länge grubblat över. Varför misslyckas så många företag i sitt arbete i att bli mer datadrivna? Och vad särskiljer de som lyckas? Svaret blev GrowthCentriq – en plattform där företag kan dela sina erfarenheter med varandra.

Varför startade ni GrowthCentriq?

Nästan alla företag strävar efter att bli mer datadrivna i jakten på ökad konkurrenskraft och effektivitet. Men flertalet rapporter och undersökningar indikerar att långt ifrån alla lyckas med att bygga en datadriven organisation och företagskultur.

Som exempel visar en nyligen publicerad rapport att nästan 70% av de tillfrågade företagen inte har lyckats bygga en datadriven företagskultur. En annan rapport indikerar att 50% av de tillfrågade företagen säger att data, automation och AI kommer vara viktigt för deras företag – men de vet inte hur!

Vi ställde oss frågan – varför misslyckas så många företag i sitt arbete med att bli mer datadrivna? Och vad särskiljer de som lyckas? Vår nyfikenhet blev startskottet för GrowthCentriq.

Hur samlar ni beslutsfattare för att hjälpa dem?

I januari startar vi Business Transformation Forum – Nordens första event och nätverksforum skräddarsytt för beslutsfattare på temat datadriven transformation och förändringsledning. Deltagarna kommer att få kunskap och verktyg för att bättre förstå sitt nuläge, och hitta rätt väg framåt mot en datadriven organisation och företagskultur. Deltagarna får en också en unik möjlighet att dela erfarenheter och skapa värdefulla kontakter med personer som står inför liknande utmaningar.

Vad är visionen för GrowthCentriq?

Vi är övertygade om att “every company will be a data company”. Genom att skapa skapa en plattform för chefer, ledare och beslutsfattare att få nya perspektiv och dela erfarenheter kring datadriven transformation kan förhoppningsvis fler företag lyckas med sitt förändringsarbete och bli mer datadrivna – och därmed också bli mer konkurrenskraftiga, innovativa och framgångsrika.