Varför mäter ni inte faktiskt beteende?

När nu Jonas Ohlsson byter jobb på Nordicom passade vi på att fråga om varför de mäter svenska folkets medievanor som de gör. Här får du svaret.

Nordicom har som uppgift att samla in och förmedla kunskap och forskning om mediernas roll i de nordiska länderna. Nordicom fungerar idag som ett samarbetsorgan till Nordiska ministerrådet. Till verksamheten hör bland annat den stora Mediebarometer-undersökningen, som mäter svenskarnas medievanor.

Läs också: Jonas Ohlsson ny föreståndare vid Nordicom

Istället för att sitta vid skrivbordet och funder över varför de använder enkäter för att samla in svar om medievanor istället för modernare metoder passade vi på att ställan frågan. Jonas var snabb med att skicka tillbaka sitt svar, som du kan läsa nedan.

Varför gör ni en fråga-svar-enkät när ni kan följa dem istället? När man frågar om tidigare beteende så får man ju inte sanna svar. Men om man följer dem i realtid skapas en objektiv bild som visar vad de faktiskt gör på nätet.

“Det är sant att medievanor kan mätas på olika sätt och det finns för och nackdelar med alla metoder. Men eftersom syftet med vår specifika studie är att fånga upp både hela befolkningen (och inte bara internetanvändare) och andra medievanor (dvs. inte bara digitala sådana) så tycker vi att den metod vi använder än så länge är den bästa för oss. Däremot så välkomnar vi ju förstås att andra aktörer mäter på andra sätt. Ju fler studier som görs och ju fler metoder som används när det gäller att ringa in svenskarnas medievanor desto bättre,” svarar Jonas Ohlsson.