Varför händer inte den digitala transformationen snabbare?

På dagensanalys skriver vi ofta om digital transformation och hur viktigt det är. Men trots det kämpar många företag fortfarande med att bli mer digitala, implementera AI, riva ned silos och helt enkelt dra nytta av alla tekniska utvecklingar som sker runt omkring oss. Under en paneldebatt mellan Henrik Ehrnrooth, VD på Kone, Miles Everson, Global Advisory Leader på PwC och Keith Block, COO på Salesforce, diskuterades just den digitala transformationen och varför det är så svårt.
Enligt PwCs senaste studie ”The mind om the CEO” är det endast 43 procent av de 1.300 företagsledare som intervjuades som anser att innovation var kritiskt för att vara konkurrenskraftig. Mot bakgrund av detta är det lätt att inse att om inte ledarskapet förstår och förespråkar en digital transformation är det svårt att få med resten av företaget på tåget. Som vanligt börjar arbetet i toppen, för att sedan spridas ut i hela organisationen.
Men för de företag som vill och aktivt letar sig fram i det nya digitala landskapet är det ändå inte enkelt. Keith Block menar att det inte bara kan vara företagets kultur som gör det svårt, utan även kulturen i landet. Han tar som exempel hur olika länders företagsklimat kan göra det svårt att exempelvis skapa enhetliga strukturer i hela företaget, eller att exempelvis ett stort fokus på kvalitet kan fördröja implementeringsprocesser eftersom felmarginalen måste vara så liten som möjligt . Ehrnrooth fyller i att det dessutom underlättar om den teknik som företaget vill implementera redan är mer mogen. Att vara först på bollen har givetvis en hel del fördelar, men även nackdelar eftersom det är mycket justerande och utveckling som företaget själva måste göra för att få tekniken att fungera. Genom att låta teknik utvecklas och mogna mer är det enklare att lyfta in den i företaget, vilket är precis vad Kone gjort. De avvaktade, och lät teknikföretagen utveckla AI och låta det mogna, innan det var möjligt att lyfta in det i Kones mer traditionellt industriella värld och applicera det snabbare och effektivare med bara mindre justeringar.
Kone är ett företag som under Dreamforce får mycket uppmärksamhet för hur de implementerat en kombination av IBMs Watson och Salesforces Einstein för att skapa ett effektivt serviceprogram för de hundratusentals hissar och rulltrappor som de har hand om. Men den digitala transformation som de var tvungna att genomgå var inte enkel, men nödvändig för att kunna vara konkurrenskraftiga och leverera bästa möjliga kundnyttan. Ehrnrooth menar att det var inte tekniken som var den stora utmaningen, utan kulturen. Att helt enkelt få medarbetarna längst ut i kedjan att vilja arbeta med de nya AI-verktygen och känna sig bekväma i det. Det sätt som Kone gjorde var att inte fokusera på tekniken i sig, utan på resultaten som de ville uppnå. Om en säljare ska försöka sälja in ett IoT-koncept som hen själv inte känner sig bekväm med kommer den införsäljningen sannolikt inte gå så bra. Om man däremot kan prata om de fördelar och den ökade effektivitet som deras nya system kan åstadkomma blir det mycket enklare, och minskar oro och rädslor kring vad den nya tekniken innebär. Det är ofta lätt att fastna i det tekniska, men du måste kunna skapa en vision frikopplad från de tekniska detaljerna och kommunicera den ut i organisationen menar Ehrnrooth.
En effekt som Kone dessutom sett av att digitalisera sin verksamhet är att de behövt anställa fler personer. De nya digitala verktygen har nämligen skapat en hel del nya affärsmöjligheter som det krävs mer personal för att kunna förvalta. Att genomföra en digital transformation innebär därför inte nödvändigtvis att du måste göra dig av med människor, det kommer däremot innebära att personalen behöver lära sig ny teknik och färdigheter. Som företag måste du därför lägga mycket tid på att hjälpa medarbetarna att såväl se fördelarna med den nya tekniken, som att utbildas och utvecklas för att kunna arbeta med och dra nytta av tekniken.
Keith Block avslutar debatten med att säga att det handlar inte om tekniken i sig, utan om människorna och processerna. Oavsett vilken teknik det handlar om (även om alla nu pratar om AI) så handlar det om att varje medarbetare måste göra något annorlunda idag jämfört med igår, och de processer du har behöver utvecklas för att inte bli ett hinder för den nya tekniken. Så om du är frustrerad öve att din digitala transformation går långsamt, fundera på hur du kommunicerar kring transformationen, samt vad du gör för att dina medarbetare ska känna sig entusiastiska över den utveckling som du vill att företaget ska genomgå.