Vårdbemanning är en värdefull tillgång

Vare sig det gäller en privat eller offentlig vårdplats, så kommer det alltid vara en värdefull tillgång för dem att enkelt kunna hyra in kompetent personal. Det kan handla om högtider som jul och nyår, perioder då det brukar vara mycket sjukdomar och när det behövs unik kompetens.

Med lätt tillgång till vårdbemanning, så kan alla vårdgivare vara lugna med att det finns chans för att snabbt kunna anställa extra personal. Det är därför som bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården blir allt populärare. De ger tillgång till kvalificerad vårdpersonal som kan anställas per timme, dag, vecka eller månad. Att arbeta med ett pålitligt bemanningsföretag ger dig sinnesro eftersom de är specialiserade på att tillhandahålla personal av hög kvalitet som uppfyller dina krav.

Vårdbemanning sparar även tid

Genom att lägga ut den här uppgiften på ett bemanningsföretag behöver din anläggning inte oroa sig för att hitta nya anställda. Det garanterar också att du får exakt den personal som passar dina behov och man slipper att lägga tid på rekryteringar.

  • Ett bemanningsföretag kan också ta hand om alla nödvändiga kontroller och bakgrundskontroller som krävs för att anställa ytterligare personal.
  • De kan ge dig regelbundna uppdateringar om dina nyanställda. Detta ger dig inte bara sinnesro utan sparar också tid när det gäller administrativt arbete.
  • Bemanningsföretaget står för rekryteringen och för noggranna kontroller av vårdpersonalens legitimationer.
  • Det finns stora möjligheter för att höja kompetensen på en specifik avdelning eller vårdplats.

Merparten konsulter trivs bättre på jobbet

Merparten konsulter trivs väldigt bra med sitt jobb och det finns flera anledningar bakom detta. Agila har jobbat med vårdbemanning i många år och hos dem får konsulterna alltid en garanti om värdefull kommunikation med sin personliga kontaktperson på Agila. Dessutom vet de att de kan få bättre lön, genom att vara mer tillgänglig för olika jobb eller att samla på sig mer kunskaper.

  • Konsulterna känner sig mer värdefulla, eftersom de har blivit inringda på grund av en form av kris.
  • Det andra skälet är den tidsmässiga flexibiliteten. En konsult kan välja att arbeta heltid eller deltid, beroende på sin personliga situation.
  • De säger även att deras jobb som konsult har visat sig vara mer positiv än vad de trodde från början. De hinner träffa många patienter under en dag och de samlar på sig erfarenheter av olika slag, både från patienter och de olika vårdplatserna.
  • Många konsulter känner sig även mer uppskattade för det jobbet det har gjort.
  • Konsulterna kan påverka sitt schema, genom att bestämma vilka tider de önskar jobb samt om de vill jobba på heltid eller någon form av deltid.