Varannan tar med sig arbetet hem på semestern

Även om många svenskar just nu står inför flera veckors sommarsemester kommer den inte bara att handla om avkoppling. Det visar en ny YouGov-undersökning. Varannan yrkesverksam svensk kommer nämligen att kolla sin jobbmail och utföra arbetsuppgifter på semestern.
Även om många svenskar just nu står inför flera veckors sommarsemester kommer den inte bara att handla om avkoppling. Det visar en ny YouGov-undersökning. Varannan yrkesverksam svensk kommer nämligen att kolla sin jobbmail och utföra arbetsuppgifter på semestern.
YouGov har undersökt inställningen till arbete under semestern bland yrkesverksamma svenskar. 45 procent kommer att arbeta under semestern. Det är framför allt personer över 60 år och högavlönade som utför arbetsuppgifter på semestern.

Ännu fler yrkesverksamma svenskar (56 procent) kommer att kolla jobbmailen, även om de är på semester. 30 procent kollar den varje dag eller oftare.

Den främsta orsaken till att vi tar med oss arbetet hem på semestern är för att undvika mycket jobb efter semestern (34 procent). Dessutom visar undersökningen att många svenskar känner stort ansvar gentemot sitt arbete. 31 procent uppger att de arbetar under semestern, eftersom arbetsuppgifterna inte kan vänta och 30 procent säger att det beror på att ingen annan kan utföra deras arbetsuppgifter.
Var fjärde arbetar dock under semestern eftersom de inte har något emot det. Det gäller framför allt män (31 procent mot 17 procent av kvinnorna).
Endast 6 procent arbetar under semestern eftersom chefen förväntar sig det och 4 procent arbetar eftersom företaget kräver det.