Varannan smartphoneanvändare laddar inte hem några appar alls

En ny amerikansk undersökning visar på deprimerade siffror för den som fortfarande drömmer om att bli app-miljonär; varann användare laddar ner noll (0) appar i månaden.

Undersökningen, som kommer från mätföretaget comScore och spänner över de tre månaderna april-juni 2016, visade att 49 procent av de undersökta smartphone-användarna alltså inte laddar ner någon ny app alls under en vanlig snittmånad.

De resterande 51 procenten laddar i genomsnitt ner 3,5 appar i månaden – något som kan tyckas mycket men beror egenltligen mest på att toppnedladdarna som ligger på 13 procent driver upp statistiken.

Nu finns det de resultat som pekar på helt andra siffror, som Tune vars undersökning pekar på att hela 75 procent av amerikanarna laddar ner minst en app i månaden. Denna undersökning gäller bara juni månad, men Tune menar på att deras resultat omkullkastar comScores.

Läs mer: De mest populära apparna ägs av de största drakarna