Varannan marknadsförare tror inte att pålitliga ROI-mätningar är möjliga

En rapport från branschorganisationen Content Marketing Association (CMA) visar att marknadsförarna inte tror på att man någonsin kan uppnå helt träffsäkra mätningar av en kampanjs ROI (Return On Investment). Trots detta tror man att mätningarna är en avgörande del av den övergripande strategin.

Rapporten, som heter Measuring Effectiveness Report, har samlat åsikter från flera erfarna marknadsförare från både agenturer och företag inom organisationen.

Det visar sig att:

  • 73 procent av studiens deltagare ansåg att mätningar var en väldigt viktig del av en framgångsrik strategi inom innehållsmarknadsföring (content marketing).
  • Varannan markandsförare lägger mellan 6 till 15 procent av budget på mätningar, och 45 procent planerar att öka utgifterna under det kommande året.
  • Men bara 48 procent trodde på att det faktiskt är möjligt att på ett träffsäkert sätt mäta ROI inom content marketing.

Det visade sig också att nästan alla (91 procent) ville ha mätningar baserade med längre perspektiv och fokus på sådant som tillit, köpvilja, “likeability” och andra “hälsomätningar” av företag.

Enligt CMA’s verksamhetschef så märks det att “marknadsförare tycker att mätningar är viktigt, men man är fortfarande osäker på vad som är värt att mäta och hur företag ska gå tillväga med detta”.