Varannan marknadsförare investerar med magkänslan

Varannan marknadsförare medger att de låter magkänslan vägleda dem när de fördelar sin marknadsbudget. Samtidigt svarar 76 procent att de ska fokusera mer på data och analys för att nå framgång i framtiden. Detta enligt en undersökning med 1 004 amerikanska marknadsförare.

I undersökningen svarar 72 procent att långsiktig framgång ställer krav på att tydligare bevisa avkastning på investeringen. 64 procent väntar sig även att deras roll och arbetssätt kommer att förändras under de kommande 12 månaderna. Totalt 81 procent tror att deras jobb kommer att förändras inom de kommande tre åren.

Malin Bodolla, Marknadschef, Adobe Digital Marketing

– Det är förvånande att varannan marknadsförare fortsätter att använda magkänslan för att styra sina investeringar. Trots att magkänsla och intuition tycks hänga kvar, ser vi en ökad efterfrågan på dokumentation hos fler företag. Det är därför glädjande att sju av tio erkänner att fokus på ROI är en viktig faktor för framgång i framtiden, säger Malin Bodolla, nordisk marknadschef för Adobe Digital Marketing.

Tre av fyra (74 procent) anger att insamling och analys av online-data, exempelvis webbtrafik, är en naturlig del av deras marknadsföring i dag. Samtidigt är det bara fyra av tio (39 procent) som faktiskt använt insamlad data för att sedan forma sin marknadsföringsstrategi under de senaste 12 månaderna.

– I dag är konsumenterna vana vid att digitalt innehåll anpassas efter sina intressen. Därför blir det allt viktigare att marknadsförare rör sig bort från masskommunikationen och istället anpassar produkter, innehåll och tidpunkt efter konsumentens mönster, säger Malin Bodolla.

Du kan även följa Malins blogg här. Där skriver hon om allt som berör marknadsföraren i den digitala världen.