Varannan läser jobbmejl på semestern – är det här du?

Så många som varannan person kommer att läsa jobbrelaterade mejl under semestern.

Allt enligt ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av mjukvarujätten Citrix. Den visar också att betydligt fler män än kvinnor avser att kolla jobbmejlen under sommarledigheten.

Undersökningen visar också att ungefär en fjärdedel av alla dem som tänker öppna jobbmejlen under semestern ser det som negativt och stressande. Något fler än var fjärde ser det som positivt och att de får koll på vad som händer. Majoriteten (44%) uppger att det inte påverkar dem alls.

Undersökningen visar också att betydligt fler män än kvinnor svarar att de kommer läsa jobbrelaterade mejl någon gång under semestern, 59 respektive 47 procent. Bland dem som uppger att de ska läsa e-posten varje dag är andelen män mer än dubbelt så många som kvinnorna, enligt undersökningen.

Den visar också att personer som bor i storstadsområdena är mer benägna att läsa jobbmejlen under semestern än de som bor i övriga landet. Den högsta siffran återfinns i Stockholm där 64 procent uppger att de kommer läsa jobbrelaterade mejl under sommarledigheten. Norrlänningar är i jämförelse betydligt bättre på att koppla bort jobbet under semestern. I Norra Mellansverige uppger exempelvis endast 36 procent att de avser läsa jobbmejlen på sina lediga dagar och i Mellersta Norrland är siffran 39 procent.