Varannan konsument känner sig inte rättvist porträtterad i annonseringen

En ny studie från Llyod Banking Group visar att bara 47 procent av de undersökta 2, 200 konsumenterna kände sig korrekt porträtterade inom reklamen. Men det räcker inte att bara skriva om ett manus för att ändra på detta.

Studien – kallad Reflecting Modern Britain – baseras på onlineundersökningar gjorda av konsumenter i Storbritannien (närmare sagt England och Wales) och undersöker hur inkludering och diversitet speglats i annonseringen.

Resultaten visar att bara 19 procent av människorna i reklamen tillhörde någon av de brittiska minoriteterna, och att handikappade (som utgör 17,9 procent av landets befolkning) bara utgjorde försvinnande 0,06 procent av de som visades inom annonseringen.

En annan grupp – ensamstående föräldrar – representerades bara i 0,29 procent av fallen trots att de är hela 25 procent av den brittiska befolkningen.

Läs mer: Dags att rikta in sig på ”Generation Z” under 2017

Men det är värt att satsa på att lyfta upp grupper som inte utgör den dominerande normen – 65 procent av de undersökningsdeltagarna sade att de skulle känna sig mer positiva mot ett varumärke om det visade fler olika delar av samhället i sin marknadsföring.

Dock är det inte så enkelt som att skriva om ett manus för att ändra protagonistens härkomst. I undersökningen visade det sig att sådana “enkla” tricks faktiskt ledde till lägre engagemang från minoritetsgrupper. Flera deltagare kände att de läxades upp kring sina fördomar – man skrev dem på näsan, helt enkelt.

I grund och botten så konstaterar man att det handlar om att vara “inkluderande och autentisk” i reklamen, och undvika tomma symbolhandlingar. En utmaning för annonsskaparna, såklart, men en viktig sådan.