Varannan kan tänka sig att dela med sig data från sitt smarta hem – mot betalning

En ny studie kring konsumenters inställning kring “smarta hem” och säkerhet visade bland annat att många är villiga att dela med sig av sitt hems data mot betalning eller liknande kompensation.

Studien (utförd åt Intel Security) samlade data från 9 000 människor i Australien, Brasilien, Kanada, Frankrike, Indien, Mexiko, USA och Tyskland, och gällde frågor kring hur man ser på säkerhet och sin användardata relaterat till IoT, “internet of things” – främst det egna hemmet.

Läs mer: 55% av svenskarna vill ha uppkopplat hem

Det visade sig att 54 procent av de som svarade kunde tänka sig att dela med sig av användardata mot betalning, medan 74 procent kunde tänka sig rabatter eller kuponger i gengäld.

Det verkar också som att unga vuxna hade lättare för att ta emot sådan kompensation mot att dela mig sig av data från deras olika uppkopplade ting.

“Smarta hem och dess användardata har potentialen att förbättra konsumenternas vardagsliv”, säger Steve Grobman, teknologichef vid Intel Security, som drar slutsatsen att folk känner sig trygga med att dela med sig av sin data – men för ett pris. Han tillägger också att många är bekymrade över utsattheten för cyberattacker i vardagen.

“Säkerhet måste vara grunden för Internet of Things”, säger Grobman.