Varannan chef är Facebook-vän med anställda

En studie som Novus har gjort för Unionen visar att nästan varannan chef är Facebook-vän med några av sina medarbetare. Oftast är det de anställda som skickar en vänförfrågan. Är det okej att chefen följer sina kollegor i sociala medier? Är det okej att tacka nej?
– Sociala medier gör att gränserna mellan privatliv och arbetsliv blir otydliga. Även om chefer och kollegor förstås kan umgås på fritiden behöver deras professionella relation vara tydlig. En ledare som till exempel bara godkänner vänförfrågningar från vissa anställda riskerar att skapa osämja på arbetsplatsen. Då kan det vara bättre att tacka nej till alla kollegor, säger Marina Åman, 2:e vice ordförande Unionen.
Pär Svärdson är vd för internetapoteket Apotea. Han håller med om att umgänget mellan chefer och anställda alltid kommer att präglas av deras jobbsituation.
– Man kan vara kompis och man kan vara nära. Men du kommer ändå att bli behandlad lite annorlunda för att du är chef, säger Pär Svärdson i webbserien Chefsliv.
Ju närmare vän chefen är med sina kollegor, desto svårare riskerar obekväma samtal att bli. Novus studie visar att var fjärde ledare upplever sig som konflikträdd på jobbet. Förlorarna är de anställda.
– Om medarbetare ska växa måste chefen berätta vad de kan utveckla. En ledare som aldrig vågar prata om problem kan inte erbjuda lämplig kompetensutveckling, säger Marina Åman, 2:e vice ordförande Unionen.
Pär Svärdson är inne på samma linje. En otydlig chef ger dig ingen chans att förändras.
– Det är bättre att vara hård och ärlig, än att sminka över det, säger Pär Svärdson, vd för Apotea.
Lyckligtvis menar Pär Svärdson att ingen är född till chef. Alla kan lära sig att hantera ledarskapets utmaningar, och som vanligt ger övning färdighet.
– Det är lite som att ta körkort. För varje gång man kör känner man sig tryggare med att svänga, säger Pär Svärdson, vd för Apotea.