Våra mobilvanor under lupp i ny kartläggning

Tre timmar, så länge använde deltagarna i genomsnitt sin mobiltelefon varje dag, enligt en ny undersökning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. BankID, Facebook och Youtube är störst.

IIS har genomfört en undersökning i mindre skala som visar drygt 300 personers faktiska användning av sina Androidmobiler. Med hjälp av en app har undersökningsdeltagarnas beteenden loggats.

Detta är första gången IIS, som också genomför den årliga undersökningen Svenskarna och internet, kunnat mäta mobilanvändares faktiska användning.

– Undersökningen visar svart på vitt vilken viktig roll mobiltelefonen har i våra liv. Deltagarna i undersökningen använde mobilen i genomsnitt tre timmar om dagen, alltså ungefär 20 procent av den vakna tiden, säger Pamela Davidsson, statistikchef på IIS.

I genomsnitt har deltagarna använt 67 olika appar under de knappt två månader undersökningen pågick. Totalt använde de drygt 300 deltagarna över 3 500 olika appar under undersökningsperioden.

Några siffror i korthet:
* Använder appar 3 timmar om dagen
* Använder i snitt 15 appar per dag
* 16 minuters telefonsamtal per dag
* skickar 2,5 sms per dag

Bank-ID och Facebook i topp bland populäraste appar
Apparna som finns förinstallerade i telefonen är också de appar som flest deltagare använder, till exempel ”Inställningar” (87%), ”Kontakter” (87%) och ”Kamera” (84%). Av de appar man själv behöver ladda ner är följande de populäraste, sett till hur många av deltagarna som använde dem:

App                                     Andel som använde appen

BankID                                                  80%

Facebook                                              78%

Youtube                                                 78%

Instagram                                              68%

Swish                                                    60%

Spotify                                                   57%

I undersökningen har också deltagarnas användning av telefonfunktionen registrerats. 90% av deltagarna använde telefonen för vanliga telefonsamtal under undersökningsperioden och nästan lika många, 89%, använde mobilen för att skicka sms.

Här kan du läsa hela undersökningen