Var tredje förälder umgås med mobilen istället för sina barn under middagen

I drygt hälften, 55 procent, av svenska barnfamiljer används smartphones, surfplattor eller annan teknik under middagarna. I de flesta fallen är det föräldrarna som är värst. Det visar en ny Yougov-undersökning om familjevanor runt middagsborden beställd av Dolmio pastasåser.
Av de familjer som tillåter teknik, som surfplattor eller mobiler, under middagen är det i 40 procent av fallen föräldrarna som håller på med sin mobil istället för att umgås. Hos 29 procent är det barnen. I de resterande fallen (30%) är det både föräldrarna och barnen. Övriga 1 procent uppger att de inte vet. Det innebär att 38 procent av samtliga föräldrar använder teknik under middagen istället för att umgås med sina barn.*
Undersökningen visar vidare att teknikanvändandet påverkar stämningen runt middagsbordet. Hälften (46 %) av familjerna uppger att smartphones, surfplattor och TV är ett störningsmoment under middagen. En majoritet (51 %) anger också att tekniken gör dem mindre närvarande och hälften (47 %) säger att de blir färre samtal under middagen när digitala enheter används.
Resultaten baseras på en undersökning från DOLMIO, som ägs av Mars, i samarbete med YouGov. Totalt svarade 2 034 nordiska föräldrar, varav 509 svenska, med hemmaboende barn om deras middagsvanor.
*69 procent (29+40) av 55 procent är 38 procent