Var fjärde umgås mest på nätet

Majoriteten av svenskarna anser att skärmtiden påverkar deras sociala liv positivt och en av fyra umgås huvudsakligen med sina vänner digitalt.

Men det digitala umgänget verkar inte ersätta det fysiska – ju mer skärmtid man har desto mer träffar man sina vänner även offline. Samtidigt känner sig många mer ensamma. Det visar en ny undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Telenor.

Undersökningen omfattar 2000 svarande runtom i landet och visar att svenskarna blir allt mer digitala i sitt umgänge. Var fjärde svensk har majoriteten av umgänget med sina vänner över internet och sex av tio anser att digital kommunikation påverkar deras sociala liv positivt. Fyra av tio uppger att de fått en ny nära vän via digitala tjänster eller plattformar. Samtidigt upplever många (58 procent) att det saknas normer för hur de ska bete sig online.

Att allt fler har stora delar av sitt sociala umgänge tillgängligt i fickan är i grunden positivt, då vi fått nya möjligheter att umgås med vänner och stärka banden med nära och kära. Samtidigt visar undersökningen att vi till stor del ännu söker svaren kring hur vi bör bete oss i den digitala samvaron. Vi är fortfarandenågot av digitala turister som utforskar vår skärmtid, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Skärmtid får oss att ses mer

Det digitala umgänget verkar även leda till att man träffas oftare fysiskt. Undersökningen visar att en av fem svenskar (20 procent) anser att skärmtid leder till att de träffar sina vänner mer, medan en av åtta (13 procent) tycker motsatsen. Och ju mer skärmtid man har desto mer tycks man träffa sina vänner offline. Bland de som har fem timmar mobiltid per dag anser var tredje (33 procent) att det leder till mer fysiskt umgänge, jämfört med 15 procent bland de personer som använder sin mobiltelefon cirka en timme per dag.

Vi har kontroll över skärmlivet – men många känner sig mer ensamma

Synen på hur skärmtiden påverkar vårt sociala liv är dock inte odelat positiv. För även om en majoritet av svenskarna anser att de har god kontroll över sin mobilanvändning, så tycker en av fem (22 procent) att de använder mobilen för mycket och en av tre har även skuldkänslor över sitt mobilsurfande.

Samtidigt menar närmare varannan (44 procent) att digital kommunikation får dem att känna sig mer ensamma. Kvinnor känner sig mer ensamma än män, medan de äldre sticker ut som de minst drabbade i sammanhanget. Seniorer i pensionsåldern är även mest optimistiska till skärmlivet – sju av tio uppger att deras sociala liv påverkats positivt av utvecklingen.

Skärmtiden har expanderat våra sociala nätverk, inte minst bland äldre. Detta är självklart väldigt positivt. Men det gör också att vi interagerar mer med personer i den perifera delen av våra nätverk, som vi är mer poserande mot. Det är då man som individ kan känna sig mer ensam trots att man har ett större socialt umgänge, säger Anne Grefberg, Leg. Psykolog.

För många är även mobiltelefonen det första och sista man ser varje dag. En av tre (33 procent) säger att de kollar mobilen innan de klivit upp ur sängen. Att umgås med skärmen är också det sista som de allra flesta (22 procent) gör innan de ska sova, framför att läsa en bok (21 procent) eller krama om en närstående (18 procent).

Om Skärmlivsrapporten

Svenskarna spenderar idag i snitt 3,5 timmar per dag enbart med mobilen. Sett över en livstid blir det cirka 12 år. Vad vi gör med tiden och hur skärmtiden påverkar våra liv har blivit föremål för mycket diskussion. Telenors Skärmlivsrapport utforskar svenskarnas digitala liv och dess inverkan på våra sociala relationer och beteenden.

Läs hela rapporten: https://www.telenor.se/skarmlivet