Var fjärde kan tänka sig att gig-jobba

Att ha möjligheten att själv bestämma när och varifrån man vill jobba står högt upp på mångas önskelista. En av fyra i arbete, motsvarande cirka 1,3 miljoner* svenskar, är dessutom positiva till att kunna ha flera tillfälliga jobb samtidigt – så kallade ”gig-jobb”.

Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av molntjänstbolaget Citrix.

Den nya flexibla arbetsmarknaden, även kallad gig-ekonomin, där fasta anställningar ersätts av tillfälliga uppdrag (gig) är ett relativt nytt och omdebatterat fenomen i Sverige. När Sifo på uppdrag av Citrix frågar drygt 1 000 svenskar i sysselsättning hur viktigt de tycker det är att kunna ha flera jobb, anställningar eller projekt samtidigt svarar 25 procent att det är viktigt. Fler män (28%) än kvinnor (21%) i undersökningen tycker dessutom att det är viktigt att kunna gig-jobba.

– Ny teknik har banat väg för den gig-ekonomin där många fått möjligheten att själva styra hur, var och vad de arbetar med. Men där vissa ser flexibilitet och frihet kanske andra ser minskad anställningstrygghet och ekonomisk osäkerhet, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Undersökningen visar vidare att drygt två av tre (68%) tycker det är viktigt att få bestämma hur många timmar man arbetar under enskilda dagar. Nästan lika många (61%) vill kunna bestämma när på dygnet jobbtimmarna ska förläggas. I synnerhet de kvinnliga respondenterna anser att flexibilitet kring arbetstiden är viktigt (64%). 55 procent av respondenterna uppger även att det är viktigt att kunna vara flexibel med var man arbetar ifrån.

– Människor är extremt mobila i dag vilket innebär att arbetet kan ske oavsett plats eller enhet. Det här är förstås en enorm möjlighet både för personal och företag, men kan också innebära en ökad risk för att affärskritisk information kommer i orätta händer om man inte har rätt säkerhetslösningar på plats, säger Mats Ericson.