Var är mobilen?

Det ligger miljoner mobiltelefoner och skräpar hos svenska företag. Endast fyra av tio företagsmobiler återvinns, en majoritet av dem ligger kvar på kontoren. En bidragande orsak till att de inte återvinns är att det saknas resurser för att återvinna dem samt kunskap om hur mobilerna ska återvinnas, det visar Tele2s företagspanel.

Tele2 har i en ny undersökning frågat 435 svenska företag om de återvinner gamla mobiltelefoner. De flesta telefoner (44 procent) som byts ut mot nya återvinns inte, utan blir istället liggandes på kontor runt om i Sverige.

– Det är betydligt bättre för miljön om materialet i telefonerna kan återvinnas. Fungerande mobiler kan dessutom komma till användning för andra användare runt om i världen genom att du byter in gamla modeller mot rabatt på nya, säger Pernilla Nissler, Försäljningsdirektör för företagsmarknaden Tele2 Sverige.

Undersökningen visar även att det finns en oro hos företagen för att lämna ifrån sig gamla mobiltelefoner eftersom de kan innehålla känslig information. Men enligt Pernilla Nissler på Tele2 är det inte en risk.

– Telefonerna som vi tar emot töms på information innan de lämnas in för återvinning eller renoveras för att återanvändas, säger Pernilla Nissler.

Om undersökningen
Tele2 Business Företagarpanel är en återkommande undersökning bland 700 småföretag i storleken 1-100 anställda. Undersökningen genomfördes via Easyresearch mellan den 3-8 december 2015.

Återvinner ert företag gamla telefoner?
Ja, 40.9 procent
Nej, 43,7 procent
Vet ej, 15,4 procent
Varför inte?
Leverantören tar hand om våra telefoner 4,8 procent
Vi säljer dem vidare 7,9 procent
Vi ger bort dem 27,5 procent
Vi låter dem ligga på kontoret 39,7 procent
Vi vet inte hur vi ska återvinna dem 17,5 procent
Vi har inte resurser att göra det 10,6 procent
Vi är rädda för att förlora lagrad information 7,4 procent
Vi är rädda för att sprida hemlig information 11,1 procent
Vet ej 10,6 procent