Välj att bara annonsera i pågående videoklipp på Facebook

I början av året lanserade Facebook ”mitt-i-video”-annonser, men då som en del i ett paket med ”pre-roll”- ”mid-roll”- och ”stand-alone”-videoannonser. Nu går det att välja att enbart köpa mid-roll annonsering, och på så sätt öka effektiviteten i annonsen.
Förändringen kommer i samband med att Facebook introducerar sin ”Watch-tab”, fliken där du kan hitta exklusivt Facebook-material i syfte att konkurrera med Hulu, YouTube och Netflix. Watch finns ännu bara för ett litet antal människor i USA, men kommer fortsätta rulla ut i resten av världen under året. Det nya fokuset på video skapar också nya möjligheter för annonsering, något som de nu är snabba med att lägga till.
Förändringen innebär att du som annonsör kan välja att enbart låta ditt videoklipp synas i en video som en användare redan tittar på. Undersökningar från bland annat Digiday visar att mindre än en tredjedel av all videoreklam på Facebook visas mer än två sekunder med mer än halva videon synlig. Enligt Facebook själva ses dock 70% av alla annonser mitt i videor färdigt, förutsatt att de är kortare än 15 sekunder. Det innebär att chansen att nå konsumenten är betydligt högre för en annons som syns mitt i en video jämfört med om den förekommer för sig själv i användarnas flöde.
Tidigare gick det enbart att få annonser mitt i videoklipp som en del av ett paket, något som gjorde det svårt för annonsören att anpassa budskapet i annonsen efter de olika sammanhang där annonsen kunde visas. Annonser i nyhetsflödet har nämligen betydligt svårare att fånga användaren än om det är i en film som användaren redan tittar på. Att då vänta till annonsen är slut för att fortsätta titta på videon är mer naturligt.
Genom Watch skapar Facebook dessutom ett mycket större utbud av annonsplatser, och det är därför enkelt att låta fler annonsörer synas utan att de behöver konkurrera om utrymmet. Med bättre effektivitet i annonserna gör det även att Facebook kan ta bättre betalt, och på så sätt kraftigt öka sina annonsintäkter.
Läs även: Nya funktioner för att skydda ditt varumärke på Google
Facebook har även från start börjat adressera frågan om varumärkessäkerhet mot bakgrund av YouTubes problem i början av året. Annonsörer kan redan nu välja att inte synas i olika sammanhang, händelsevis är det liknande kategorier som Google använder och som vi skrev om för bara några dagar sedan. Facebook lovar dessutom att de redan till årsskiftet kommer kunna presentera en lista över vilka publicister en annons kommer att synas hos, allt för att annonsören ska kunna skräddarsy i vilka sammanhang annonser och varumärken syns.