Våldsamma dataspel gör oss sexiga avslöjar ny forskning

När vi spelar våldsamma dataspel känner vi oss sexiga enligt ny forskning. Framförallt kvinnor känner sig mer attraktiva efter en kväll av frags med Call of Duty.

Enligt ny forskning finns det ett starkt samband mellan våldsamma spel och viljan att vara sexig. Kvinnor i synnerhet, enligt studien, kände sig sexigare och mer attraktiva för sin partner efter att de spelat våldsamma dataspel.

Bakom studien finner vi Michael Kasumovic som är en biolog med fokus på evolution och Tom Denson som är en professor i psykologi vid Future Fellow University i Australien. De båda har undersökt 500 män och kvinnor som spelar dataspel.

De frågade respondenterna efter deras fem favoritspel och hur våldsamma de uppfattade spelen att vara. Resultatet visade att män föredrar i högre grad att spela våldsamma spel än kvinnor men skillnaden mellan könen var inte så stor som många tror. Följande frågor handlade om deras syn på sex, deras intresse i att ha sex, preferenser och liknande. Varje respondent rankade även sig själv som romantisk partner från bra till dålig vilket resulterade i ett ”parningsvärde”. Respondenter med högre parningsvärde såg sig själva som sexuellt attraktiva.

”What we found was that desire for sex was correlated with their violent video game play” kommenterar forskarna.

Bland kvinnorna i studien visar det sig att de som spelade våldsamma dataspel också tyckte att de hade ett högt parningsvärde jämfört med kvinnor som inte spelade dessa spel lika ofta. För att bekräfta resultatet genomförde forskarna en identisk studie med ny grupp om 500 dataspelare.

Den här gången adderade forskarna fördjupande frågor om sexualitet och dataspel.

”We found that women were more motivated to play violent video games because doing so made them feel more attractive and sexy. It seems women were driven to play games because it improved their self-perception as a high quality romantic partner.” bekräftade forskarna.

Enligt biologen Michael Kasumovic handlar det om att vi går igång på att vara bäst samt starkast och det kan spåras tillbaka till våra genetiska arv där den starke överlevde. Speciellt så i dataspelens värld där kvinnor och män kan tävla på samma villkor.

”So violent video games might be tapping into some ancient penchant for competitive behaviour for the sake of proving one’s worth as a mate,” kommenterade forskarna.