Våga fråga – 10 tips för att få svar

”Om man inte frågar får man inget veta” är en klassisk devis. Men samtidigt vill man inte verka okunnig, eller uppfattas som påfrestande och frågvis. Här kommer därför 10 tips för hur du frågar på rätt sätt.

  1. Ställ öppna frågor som uppmanar den andre till att berätta om vad du frågar om. Frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej” kan uppfattas som att den som frågar vill kontrollera något.
  1. Den du frågar kan sannolikt det du frågar om bättre än du själv. Utnyttja det genom att inleda med något i stil med ”du som kan det här så bra”. Det skapar en känsla av att personen är expert och får möjlighet att bidra med sin kunskap.
  1. Var specifik när du frågar. Allt för allmänna eller svävande frågor uppfattas som okunniga eller som att den som frågar bara frågar för att vara artig. Om du inte kan något alls om verksamheten eller området, fokusera på en del och fråga om den. Du kan då ställa följdfrågor som ger ett större sammanhang.
  1. På tal om följdfrågor, knyt gärna an till det som nyss berättats. ”Du sa att det här fungerade så, blir det samma sak här då?”. Det signalerar att du lyssnat på svaret och är genuint intresserad av att förstå.
  1. Variera sättet du ställer frågor på. ”Hur fungerar det här” blir tjatigt den tredje gången man hör det. ”Vad blir resultatet/konsekvensen av X?”, ”På vilket sätt hänger X och Y ihop?” och ”Vad innebär det här för Y?” är tre sätt att ställa liknande frågor som syftar till samma svar.
  1. Lyssna aktivt på svaret. Du kan signalera att du lyssnar aktivt på flera sätt. Nicka med huvudet, ge hummande svar, uttryck som ”Ja”, ”Ah”, och ”Aha”, är ljud som förmedlar att vi lyssnar och tar in vad den andre säger.
  1. Sök bekräftelse på att du förstått rätt genom att repetera vad som nyss sagts med egna. ”Så du menar att X producerar Y?”. Det är också ett sätt att stimulera till fortsatt berättande, eftersom du då visat att du lyssnar och förstår. Den du frågar blir då motiverad att berätta mer.
  1. Fråga inte om allt på en gång. Du kan nöja dig med en viss mängd information för att komma igång med det du tänkt ha informationen till. ”Då tror jag att jag börjar förstå. Jag ska testa och se om jag får det att fungera”.
  1. Tacka personen för att den så vänligt tagit av sin tid och kunskap för att hjälpa dig. Att bara lämna utan att visa tydlig uppskattning lämnar bara en sur smak i munnen och personen kommer vara mindre villig att hjälpa dig nästa gång.
  1. Fråga om det är ok att komma tillbaka om du har fler frågor. Sällan svarar någon nej på den frågan, men det handlar om respekt och att du uppskattar den andre personens expertis.

Man säger ju ofta att det inte finns några dumma frågor, bara dumma svar. Men sanningen är den att vissa frågor ger en viss respons, så genom frågorna kan vi påverka vilket svar vi får. Tänk bara på hur irriterande det kan kännas när något frågar ”Varför då?”. Oavsett om personen är genuint intresserad eller inte får du kanske lust att svara ”Därför”. Hade personen istället frågat ”Hur kommer det sig att” eller ”Kan du hjälpa mig att förstå hur det här blev” är varianter på samma fråga som inte alls känns lika provocerande.

Huvudpoängen måste dock alltid vara att fråga för att du verkligen är intresserad eller behöver få ett svar. Med ett genuint uppsåt kommer dina frågor med största sannolikhet att tas emot på ett positivt sätt. Var bara noga med att även ge positiv respons tillbaka när någon annan vill fråga dig saker.