Vad kan marknadsavdelningen göra för säljavdelningen och tvärtom?

Jag ser ofta företag där marknad och sälj arbetar på helt olika håll. Lite som att man planerat att marknad sitter på trettioåttonde våningen och sälj på andra. De pratar inte med varandra och har ingen koppling överhuvudtaget. Men hur knäppt är inte det?

Marknadsavdelningen arbetar, som bekant, med marknadsföring. Det är ett brett begrepp som innefattar allt från intern kommunikation till extern. Sociala medier, pressmeddelanden, strategier och budget. Marknad ska bygga varumärken och se till att företagets logga och namn syns utåt.

Säljavdelningen ska också arbeta utåt men genom att sälja företagets produkter och tjänster och dra in pengar som bland annat marknad sedan kan göra av med för att synas ännu mer. Redan här kan man se en tydlig koppling.

Så, varför ska två avdelningar sitta på två helt olika håll, när man trots allt arbetar lite på varandras områden, och inte hjälpa varandra?

Så här kan det se ut…

Kampanj lanseras på Facebook av marknadsavdelningen >
Befintliga och nya följare börjar interagera med kampanjinlägget >
Det kommer in nyfikna frågor >
Personal på marknad som jobbar med sociala medier svarar på frågorna >
Ingen uppföljning, ingenting.

Så här skulle jag vilja ha det…

Kampanj lanseras på Facebook av marknadsavdelningen >
Befintliga och nya följare börjar interagera med kampanjinlägget >
Det kommer in nyfikna frågor >
Personal som jobbar med sociala medier svarar på frågorna alternativt skickar frågan vidare till en säljare om det ses som ett lead >
Säljaren tar vidare kontakt och har möjlighet att sälja in företagets produkter eller tjänster.

Ni ser, det är inte många extra steg som krävs. Men kopplingen måste finnas där. Rutiner, kommunikation, samarbete.

Samtidigt har vi det omvända. Säljarna har möjlighet att förstärka marknadsföringen genom att man har enhetligt material att arbeta med. Säljmaterialet kan mer än gärna gå i samma linje som de aktuella annonserna och kampanjerna som ligger ute. Att arbeta enhetligt ger ett starkt och snyggt intryck, tänk ändå att säljarna är ute hos företag och potentiella kunder varje dag. Säljarna kan också ta med sig feedback tillbaka vad som fungerar bättre och sämre så att man tillsammans kan göra en ännu bättre kampanj nästa gång. ”Kunderna verkade bita mer på den här kampanjen än den här” är säkerligen inget svårt att snappa upp.

För att ro hem ett lyckat samarbete mellan marknad och sälj behöver man hitta bra verktyg att arbeta med. Antingen kan man ta in ett ärendehanteringssystem men jag rekommenderar att jobba med ett social media management verktyg som hanterar både omvärldsbevakning, hantering av företagets sociala kanaler och mycket mer. Jag arbetar själv i ett sådant dagligen och tycker verkligen att det förenklar både kommunikation, hantering och planering.