Vad händer på Dreamforce?

Dreamforce är klassat som världens största mjukvarukonferens, dit 170.000 människor vallfärdar för att delta i de 3.200 sessioner som tar plats i centrala San Francisco under fyra dagar. Med fokus på framtiden och med kunden i centrum vill Salesforce få fler människor att ta del av den fjärde industriella revolutionen, och känna sig bekväma att involvera bland annat AI och maskininlärning I det dagliga arbetet. Utöver det levereras även en hel del politiska budskap, och Salesforce är inte rädda för att sticka ut hakan.
Salesforce vill sätta kunden på kartan i den nya digitala världen, för hur bra den nya tekniken än är, så handlar det i slutänden om att möta kundens förväntningar. Det är vad Salesforce försöker kommunicera under de fyra dagar som Dreamforce pågår, samtidigt som de vill ge människor de färdigheter som behövs för att kunna göra mesta möjliga av den nya tekniken. Trots att det är kunden som ska vara i centrum, så är tekniken central för att kunna möta förväntningarna. Du kan helt enkelt inte skapa en personaliserad upplevelse utan att oerhört snabbt kunna processa stora mängder data om personen, och för det krävs avancerad teknik.
Ett led i det är givetvis det samarbete med Google som Salesforces VD och grundare MarC Benioff offentliggjorde under måndagens keynote. Samarbetet innebär att Salesforces kunder får tillgång till Googles molnlösning G-suite, och det kommer till och med att erbjudas gratis företagslicenser till vissa utvalda Salesforce-kunder. Salesforce kommer även att integrera Google Analytics i sina verktyg, för att ge företag större möjligheter att förstå kundernas beteenden och möta dem med rätt information vid varje tillfälle. Att nu kunna driva i princip hela den digitala delen av företagets verksamhet i molnlösningar innebär att företag snabbare och med ständigt uppdaterad information kommer kunna kommunicera med sina kunder, förutsatt att uppkopplingen är stabil så klart.
Salesforce har i år en ambition att sätta mycket av sina verktyg i händerna på kunderna, något som sannolikt kan bli en stor framgång. Det gäller i synnerhet deras myTrainhead-program som gör det möjligt för företag att bygga interna utbildningsprogram, inte bara för Salesforce-relaterade processer utan för alla delar av företaget. Det är även ganska likt Apples framgång med iPhone som initialt byggde på att användare själva fick skapa de verktyg de behövde. Genom att göra det enkelt att skapa exempelvis botar och jobba med data från IoT-enheter på ett företagsanpassade sätt kommer de förhoppningsvis kunna accelerera utvecklingsarbetet genom att ta del av de utvecklingar som varje företag själva gör.
Men att sätta kunden i centrum och demokratisera affärsverktygen är bara en del av de budskap som Dreamforce levererar. Såväl i Marc Benioffs huvudframträdande under måndagen, som genom att bjuda in talare som Ashton Kutcher och Michelle Obama presenteras en hel del politiska budskap om att ta ansvar för såväl miljö och samhälle som att står upp för jämlikhet och utbildning. Ashton Kutcher pratade om sitt arbete med Thorn som jobbar för att stoppa trafficking och barnpornografi, och utmanade alla att fundera på vad de gör för att bidra till det arbetet. Michelle Obama har sedan länge arbetat för jämlikhet i utbildningssystemet och se till att alla barn har samma möjligheter att bli framgångsrika i sina liv. Salesforces VD och grundare MarC Benioff gick ännu längre och menade att företag och företagsledare måste börja ta ansvar för hur jämlikhetsarbetet ser ut på deras arbetsplatser. I det arbetet nämnde han bland annat jämlikhet mellan kön och att ge lika lön för lika arbete, LGBTQ-frågan och att människors läggning inte får vara ett hinder för deras karriärmöjligheter, och inte minst att personer med olika funktionsnedsättningar också kan göra ett fantastiskt jobb på företag, bara de får en möjlighet att exempelvis komma in på kontoret sittandes i en rullstol.
Att som ett företag med 27.000 anställda och flera miljoner användare över hela världen ta ställning på ett så tydligt sätt är både vågat och inspirerande. Sannolikt riskerar de att göra sig ovän med flera personer i såväl USA som i andra länder, men enligt Benioff är värdet av att våga ta ställning och bidra till en mer jämlik värld värd mycket mer än de möjligtvis missade affärsmöjligheterna. Så Dreamforce är inte bara en mjukvarukonferens, utan en plats där sociala frågor och samhällsutmaningar lyfts sida vid sida med nya AI-verktyg och avancerade algoritmer för effektivare marknadsföringsprocesser. Det är helt enkelt ett väldigt dynamiskt och för många ett ställe som utmanar på många olika plan.