Vad händer på AI-fronten hos SAS Institute?

Nyligen bjöd SAS Institute in till sitt årliga event SAS Global Forum, där över 6000 personer samlades för att ta del av det senaste inom dataanalys, AI och statistik.

Eventet är världens största analytics-konferens, och med tanke på den kader av spännande talare som SAS lockat till Dallas är det inte undra på. Förutom några av SAS egna storheter såsom grundaren Jim Goodnight, den potentielle efterträdaren Oliver Schabenberger, produktchef och ansvarig för Advanced Analytics och AI Saurabh Gupta och den svenska AI-expert Josefin Rosén fanns även grundaren av Exponential Medicin på Singularity university Daniel Kraft, samt inte minst fysikern, författaren och futuristen Dr. Michio Kaku. Nedan följer en sammanfattning av vad deras tankar kring AI, etik och vår framtid.

Det händer oerhört mycket på AI- och teknikfronten just nu. Redan inom tio minuter från att Goodnight öppnat eventet radade de upp ett antal personer på scen, och sedan fick en kamera placerad ca 30 m bort läsa av ansiktena och genom matchning mot en databas med 55 miljoner ansikten identifiera vem som var vem. Det hela skedde i realtid, och personerna rörde sig runt på scen för att förvirra datorn, vilket de givetvis inte lyckades med. Vad de ville visa upp var kraften i vad SAS kallar för Computer Vision, det vill säga att datorer kan visuellt betrakta omvärlden och dra liknande slutsatser som människor. Denna teknik kan sedan användas inte bara för ansiktsigenkänning, utan även för att identifiera ogräs, cancertumörer eller defekta produkter i en fabrik.

Daniel Kraft, läkare och forskare kring medicin och neurovetenskap på Singularity University, genomförde sedan en föreläsning i snabbare takt än jag någonsin varit med om. Allt för att hinna berätta om alla de tekniska lösningar som redan finns, och några som väntar runt hörnet bara på medicinfronten. Nya tekniska lösningar, parat med avancerad analys, gör det redan idag möjligt att snabbare och mer exakt analysera en rad olika sjukdomstillstånd. Det handlar heller inte bara om att identifiera cancer, utan även enklare tillstånd som högt blodtryck, andningssvårigheter, magproblem med mera. Genom olika typer av sensorer som sänder information direkt till en dator går det att jämföra olika data, och på så sätt underlätta diagnosticering. Beslutet kring åtgärd ligger dock fortfarande hos läkaren, även om det går att få rekommendationer baserat på vilka behandlingar som gett vilken typ av utfall.

Utöver det lyfte både han och Michio Kaku möjligheterna kring att läsa av våra hjärnor, något som visserligen ger oss möjlighet att förstå hur vårt tänkande fungerar. Men det som verkligen är revolutionerande med den tekniken är möjligheten att sedan skapa minnen och upplevelser som sedan går att distribuera till människor. Tänk dig att du, istället för att titta på en film, får uppleva en film.

Dr. Kaku delade även med sig av den positiva framtidsvision han har, där AI kommer att arbeta tillsammans med människor, eftersom båda har olika kompetenser att bidra med. Han menar att en AI inte kan utföra vissa typer av uppgifter såsom att föra etiska eller moraliska argument, eller agera på ett effektivt sätt i oförutsägbara och unika situationer. Människor kommer dessutom med största sannolikhet föredra att interagera med andra människor i ett flertal situationer, däremot kan en AI finnas med och underlätta människors arbete på flera olika sätt.

SAS Produktchef Saurabh Gupta menar dock att AI är ett väldigt brett begrepp, som består av fyra olika aspekter och är beroende av ytterliga fyra förutsättningar för att fungera. De fyra aspekterna av AI är:

  1. Machine Learning och Deep Learning – vilket är vad som oftast åsyftas när någon pratar om AI
  2. Computer Vision – vilket innebär möjligheten för en dator att se och tolka sin omvärld
  3. Natural Language Processing – vilket innefattar hanteringen av språk, både att förstå och generera meningar
  4. Prediktion och optimisering – förmågan att förutsäga framtiden och att optimera för olika situationer.

Men ingen av dessa fyra aspekter eller funktioner fungerar utan fyra olika förutsättningar menar Gupta. Dessa fyra är:

  1. Bra data – Utan bra data kan du inte få bra analyser, så det är absolut grunden.
  2. God visualisering – Om det inte finns något bra sätt att visualisera resultaten kommer du bara ha bytt ut ett oöverskådligt dataset för ett annat. Analysen måste kunna förstås.
  3. Fungerande modellhantering – Du måste kunna hantera och framför allt implementera dina analysmodeller, annars kommer du inte kunna göra de beräkningar du vill.
  4. Beslutsmodeller – Hur fattas beslut baserat på de analyser sin din AI levererar? Utan en tydlig struktur för vad du gör med analyserna så kommer de aldrig komma till nytta.

Efter tre dagar på SAS Global Forum är det en smått otacksam uppgift att i en kort text försöka sammanfatta allt som diskuterades gällande AI och analys. Som SAS Svenska AI-expert Josefin Rosén uttryckte det så finns det nästan ett oöverskådligt antal föreläsningar som är intressanta, och med begränsad tid måste man prioritera och välja bort. Förhoppningsvis har jag ändå förmedlat känslan av att det just nu sker oerhört mycket på det här området, och det blir allt mer tydligt att SAS helt klart ligger i framkant på mycket av den utveckling som sker. Så om du är nyfiken på hur AI och analys kommer påverka oss människor i framtiden så är ett säkert kort att hålla ett öga på vad SAS gör.