Vad händer med annonseringen när kakorna försvinner?

Intervju med Toccara Baker Senior Product Manager på Adobe

Toccara Baker har en bakgrund från TubeMogul där hon skapade den första ”data management solution” för att kunna mäta traditionell tv i kombination med webb-tv. Adobe köpte sedan TubeMogul och hon gick från att arbeta på ett ”litet” företag med 900 personer till att vara del av stora Adobe som har runt 16 tusen medarbetare för två år sedan.

Förutom det är hon aktiv för med ledarprogram för kvinnor och nätverk för färgade i arbetslivet i England, man kan minst sagt säga att hon är aktiv på många fronter.

Idag arbetar Toccara Baker med Advertising Cloud de gifte ihop tjänsterna med DSP där man kan handla alla typer av annonser ATL och digital i samma miljö. Fokus är att koppla ihop betald media med förtjänad media, så att man kan aktivera det som fungerar bra i förtjänade kanaler i betalda kanaler.

Viktiga frågor som man driver just nu är kakdöden och hur man kan hitta nya lösningar, Toccara uppskattar att vi kommer se den stora transformationen av detta sker inom fem år. Hon säger att man måsta hitta nya standardiserade lösningar som alla kan enas kring, där exempelvis Adobe har ett sätt att identifiera användare utan kakor.

Inom annonsering ser hon att man måste lösa problemet med kakorna som försvinner med unika identifieringsstandarder. Det kommer att kräva att man samarbetar för att skapa gemensamma standarder, som förhoppningsvis kan bli bättre än kakorna på internet som vi har idag.

Hon ser även problem inom annonsmarknaden som måste lösas med hantering av personuppgifter som avanonymiseras, samtidigt måste man få användarna att ge samtycke för att man samlar data på dem.

Det stora problemet som måste lösas är att öppna upp ”Wall Gardens” där de stora drakarna har egna system att samla data och inte delar dem med andra aktörer. Risken är att vi får öar med olika datakällor som inte går att jämföra som skapar förvirring.