Vad gör en digital reklam till en vinnare?

Nu har de bästa digitala reklamfilmerna i de nordiska länderna korats i Nordic Digital Video Advertising Award 2017, av Kantar Millward Brown. Här är vinnarna.
Av 40 digitala reklamfilmer som har testats, har försäkringsbolaget Tryg utvecklat den bästa digitala reklamfilmen bland alla nordiska länder och är den bäst presterande annonsören med två olika reklamfilmer i Danmark och Norge. Då försäkrings- och finanssektorn traditionellt sett anses vara en utmanande marknad när det gäller att engagera konsumenter, visar resultaten för Tryg på en extraordinär prestation. I Sverige har Arla Foods utvecklat den bäst presterande reklamen för varumärket Bregott och i Finland vinner Samsung med sin reklamfilm om kvalitetsprocesserna för mobiltelefoner från Samsung.
Den svenska vinnaren
Vinnaren i Sverige är Arla Foods reklamfilm för Bregott, ett varumärke med en lång historia på den svenska marknaden. I kohagen har någon lämnat en bukett med sommarblommor till korna – en hemlig beundrare. Det blir efter ett tag klart för tittaren att en hemlig beundrare har besökt Bregottfabriken. Filmen håller en fin balans mellan humor och underdrift. Samtidigt är den kort, enkel och lätt att förstå.
Reklamfilmen spelar på en nationell, kollektiv känsla av igenkänning. Bregott är så väletablerat i den svenska matkulturen och livsstilen, att annonsen kan vara så pass subtil som denna och fortfarande ha en stark effekt. Annonsen skapar en känsla av gemenskap och samhörighet, och låter betraktaren läsa mellan raderna. Det är väldigt elegant”, förklarar Björn Söderin, VD på Kantar Millward Brown i Sverige.
Senior Brand Manager på Arla Foods, Katarina Klingberg, är nöjd med resultatet:
Det är bra att få ytterligare bevis för att det starka reklamkonceptet ’Bregottfabriken’ är så populärt att det även fungerar i nya mediekanaler. En av nycklarna till framgången är att vi har arbetat långsiktigt med samma koncept i över 20 år nu. Vi kommunicerar naturligt gott, ett kärnvärde som direkt förknippas till de naturliga ingredienserna, och som förmedlar en varm känsla med glimten i ögat. Nu ser vi fram emot kornas framtida reflektioner om vad vi människor har för oss i världen utanför kohagen.”
Den finska vinnaren
Samsung Craftsmanship är vinnaren i Finland. Med den här annonsen vill Samsung berätta för oss att de testar sina produkter noggrant för att garantera hög produktkvalitet. Ibland kan filmer i laboratoriemiljö som förmedlar budskap kring kvalitet uppfattas som tråkiga, men den här annonsen är det motsatta genom musikval och att ha glimten i ögat, vilket gör att både annonsen och varumärket framstår som moderna och optimistiska.
Tryg vinner i Danmark och i Norge
Hjertestarter från Tryg, TryghedsGruppen och TrygFonden är vinnaren i Danmark och Norge. Detta är också en väldigt emotionell film. Den visar hur riktiga människor (Trygs kunder), läser högt om en svår räddningssituation. En väldigt ung flicka får hjärtstopp och överlever tack vare att en person i närheten snabbt ingriper med en defibrillator. De som läser upp historien vet inte om att det är den unga flickans pappa som sitter och lyssnar på historien. Meddelandet är att med ett defibrillatorprogram som drivs av TrygFonden, så räddar alla Trygs kunder liv. Ett starkt emotionellt budskap förmedlas på ett autentiskt och trovärdigt sätt.
Hur digitala videoannonser utmärker sig
Hittills har Kantar Millward Brown genomfört fler än 5000 Link tester för digitala filmer. Utifrån vår research har vi tagit fram tio gyllene regler för vad som har effekt bland konsumenterna:
1. Branding är viktigare än någonsin – integrera varumärket tidigt i annonsen
2. För medier med socialt innehåll ska filmen kunna fungera utan ljud
3. Undvik för många budskap – det viktigaste är att förmedla ett positivt intryck
4. Engagera tittarna från första början – det försenar att de hoppar över annonsen
5. Berätta en god historia
6. Använd specialeffekter/en kraftfull, unik design
7. Använd musik som engagerar tittarna, och som de kan relatera till. Låt musiken vara en del av historien/berätta historien
8. Filmen ska ha precis rätt längd för att berätta just din historia
9. Använd humor och få tittarna att känna sig bekväma
10. Känn personerna du talar till – kommer den kreativa idén att resonera tillräckligt starkt med målgruppen? Kan ditt varumärke äga den?
Digital video är en stark kanal: Kantar Millward Browns MarketNorms-databas visar att online video har bättre resultat för parametrar som t.ex. Brand Favorability och köpintention, jämfört med standard online displayformat. En av de viktigaste styrkorna är att digital video skapar räckvidd bland personer som inte tittar så mycket på tv. Samtidigt är det inom kategorin väldigt stor skillnad på kvaliteten på, och effekten av, digital video. De digitala filmer som klarar sig bäst i testerna är åtta gånger mer effektiva när det gäller att skapa kännedom om varumärket jämfört med de svagaste filmerna.
“Då digital marknadsföring utgör en allt större del av mediabudgeten, blir digital effektivitet allt viktigare för sammanlagt ROI. När vi testar digitala filmer, gör vi det i live YouTube eller Facebook-miljö. Det ger oss möjligheten att fånga tittarens digitala beteende och veta exakt hur mycket av reklamen den enskilda tittaren exponeras för, vilket hjälper oss att analysera filmens effektivitet och genomslag”, förklarar Björn Söderin.
“Link-testen innehåller verktyg för att utvärdera reklamer på tv, liksom olika digitala kanaler. Genom testen kan nordiska annonsörer förstå precis hur deras digitala filmer klarar sig, och vad de kan göra för att optimera effekterna”, avslutar Björn Söderin.