Vad ger ett hackathon?

Det blir allt vanligare med hackathon, där man samlar personer som ska programmera (hacka) under en begränsad tid och inom ett specifikt ämne. Men ibland kan man fråga sig vad ett sådant event faktiskt leder till. Vi fick nyligen svar på just den frågan!

SAS Institute jobbar med avancerad dataanalys och har tagit fram såväl metoder som programmeringsspråk för att kunna jobba med stora datamängder. Deras egen AI Viya var nyligen även centralpunkten i ett hackathon som genomfördes med ett flertal av SAS kunder och en kader av duktiga programmerare.

En av uppdragsgivarna i hackathonet var ICA Banken, som jobbat på att skapa mer personaliserade kundupplevelser och leverera relevanta erbjudanden till konsumenter. De kom till eventet med frågan hur de kunde bli än mer relevanta, och skära igenom det massiva bruset av reklambudskap som konsumenterna idag bombarderas av.

Millions of marketing campaigns are triggered every day. And in a digitalized world country boarders do not exist and a customer can be reached from any company in the world, 24 h/day, seven days a week. But are we really reaching the customers? Do they respond to the campaigns? Are they even seeing the communications and campaigns? The answer is no!

Tillsammans med personal från Deloitte tog man fram en analysmodell som automatiskt skulle bestämma ”Next Best Action” i varje kundinteraktion. Målet var att se till att varje kund fick en interaktion som kändes relevant och aktuell, och samtidigt snabb. Att manuellt sitta och fundera på vad varje kund vill ha i varje situation är helt enkelt en omöjlig uppgift.

Så vad blev då resultatet?

Den modell som togs fram produktionssattes i slutet av Q1 och resulterade i ett minskat antalet erbjudanden till kund med hela 70%, men med en tiofaldig ökning av relevans! ICA Banken genomförde sedan NPS-undersökningar under både Q1 och Q2 för att kunna följa kundernas respons på den nya analysmodellen. En av frågorna i undersökningen handlade om kunderna upplevde att de fick relevanta erbjudanden. Under Q1 upplevde 32 % att de fick det och under Q2 var motsvarande siffra 36%.

Att från ett kvartal till ett annat öka kundernas upplevelse av relevant kommunikation med 4 procentenheter är en rejäl ökning, i synnerhet som man samtidigt minskade antalet utskick. Det vittnar såväl om kraften i att använda bra analysmodeller som värdet man kan få ut av ett hackathon. Så om du funderar på att anordna, eller delta i ett hackathon-event så kan det absolut finnas stora vinster, om du kan och vågar implementera det som kommer ut av eventet.

Du kan se mer om hur de gick till väga, och vad resultatet blev i en film som de gjort om Hackathonet!