Vad företag behöver göra för att attrahera och behålla medarbetare!

Medarbetare kan idag, genom bara några knapptryckningar, ha kontakt med tusentals personer världen över. Det bidrar till att har världen blivit mer transparent och det är svårare att hålla saker hemliga eller avskiljda. Företag och organisationer måste därför på ett annat sätt leva upp till förväntningar för att attrahera och behålla sina medarbetare.

Flera studier visar att lönen idag är mindre viktig vid val av arbetsplats, utan det är andra saker som är betydelsefulla. Företaget behöver ha en vision som medarbetaren kan köpa in på; kulturen och ledarskapet behöver ligga i linje med medarbetarens förväntningar; och framför allt vill medarbetare kunna ha en öppen och ärlig diskussion om hur de kan bidra och utvecklas inom och med företaget. Samtidigt finns det, framför allt i den digitala branschen, stor efterfrågan på kompetenta medarbetare, vilket ger medarbetarna större möjlighet att ”rösta med fötterna”.

För att lyckas attrahera och behålla medarbetare behöver företaget skapa en organisation där kommunikation och agerande går hand i hand. Ledarskapet behöver kunna föra samtal både horisontellt och vertikalt som stimulerar till utveckling och kunskapsdelning. Det är inte ovanligt att delar av ett företag inte vet vad de andra delarna gör. Man jobbar nästan som i separata dotterbolag eller silos, där ingen utomstående har varken insyn eller möjligheter att påverka.

För att bryta detta måste företaget börja i toppen. Styrelse och ledningsgrupp behöver börja diskutera vilka konsekvenser olika beslut kan tänkas få och hur beslut ska kommuniceras och implementeras till resten av organisationen för bästa effekt. Medarbetarna vill gärna vara involverade i företagets utveckling, så att bjuda in medarbetarna till att ha åsikter om planerade förändringar är idag absolut nödvändigt för att inte medarbetarna ska känna sig överkörda. Givetvis är det ledningens jobb att fatta besluten, men ofta kan det finnas information som är viktig att få från medarbetarna för att ett beslut ska få önskad effekt.

Medarbetarna vill som sagt gärna utvecklas tillsammans med företaget. Men en positiv utveckling av såväl individer som grupper uppnås inte om utvecklingsinsatser bara fokuserar på ”hårda fakta”. För att grupper ska fungera bra tillsammans behöver individerna i gruppen ha förmågan att samarbeta. Detta kan utvecklas genom att fokusera på gruppdynamiska processer och utveckling av individernas emotionella intelligens. Något som kan glömmas bort är att även ledningsgruppen är en grupp som måste fungera bra tillsammans. Genom att stimulera goda grupprocesser och positiva samarbeten kommer kunskapsdelning och innovation att öka, vilket kan ge större effekter på företagets utveckling än traditionella utbildningar.

Avslutningsvis behöver företaget leva som de lär. Eftersom medarbetarna idag har större möjligheter att både jämföra och berätta om förhållanden på sina arbetsplatser granskas idag företagen hårdare. Det räcker inte att prata om god kommunikation och samarbete, det är upp till bevis som gäller. Eller som det gamla talesättet säger: ”Dina handlingar talar så högt att jag inte hör vad du säger”!