Företag kommer närmare sina kunder med sociala medier

En klar majoritet av företag (88 procent) i en undersökning genomförd av Harris Poll för Hootsuite inser att de måste satsa på sociala medier för att vara närmare sina konsumenter. Det svåra för företag är att se hur deras satsningar i sociala medier ska bidra till nya intäkter, enligt studien.

Mindre än hälften (40 procent) av företagen i studien svarade att de använder den data som de kan få tillgång till i sociala medier. Över 60 procent sa att de inte kunde använda datan för vinstdrivande insatser.

Trots deras pessimistiska syn på sociala medier anser 84 procent att de måste ha en närvaro i exempelvis Facebook för att komma närmare sina kunder, lära sig mer om vad kunder säger om dem, samt ha koll på extern kommunikation.

“While social media is a part of everyday life for consumers, effectively integrating social in the workplace hasn’t been as easy. Nearly all survey respondents agreed that social data can improve the bottom line, yet turning that data into something actionable can be a challenge.” säger Hootsuite VD Ryan Holmes.

> Läs mer om studien här