Det här borde du veta om upphovsrätten för webbsidor

Dags att lansera en ny företagssajt? Du och din webbdesigner börjar titta på en del inspirations- och exempelsajter men vad vet ni om upphovsrätten för webbsidor egentligen? I den här artikeln förklarar experten Patrik Gargolinski vad som gäller i lagens namn.

Jag vände mig till en bekant som är jurist, Patrik Gargolinski, som fokuserar främst på avtalsrätt, transaktionsjuridik och immaterialrätt. Patrik Gargolinski brinner för innovation, utveckling och när människor maximerar sin potential. Han jobbade tidigare som advokat på Vinge i Sverige och Kina och driver idag sin egna verksamhet i affärsjuridiska byrån LEXIQ.

Hej Patrik! Kul att du ville ställa upp och svara på några funderingar kring juridik och webbdesign. Är webbsidor skyddade av upphovsrätten?

Det kan de vara. Beroende på utformning kan t.ex. hela sidan anses ha skydd eller bara vissa delar. Olika kreativa verk kan ha upphovsrättsskydd enligt upphovsrättslagen, bl.a text, datorprogram, filmverk, foton, eller andra kreativa uttryck. T.ex kan du därför ha en ljudslinga på sidan, en liten film, bilder, inbäddad mjukvara eller gränssnitt som har upphovsrättsskydd.
Precis som alltid när det gäller frågan om något har upphovsrättsskydd får dock en jurist göra en bedömning från fall till fall om materialet är tillräckligt originellt och särpräglat för att anses omfattas av upphovsrättsskydd.

Vad uppfattas som stöld?

Även om man rent juridiskt tekniskt inte kan göra sig skyldig till stöld i upphovsrättslig mening så används termen ofta lite slarvigt och man menar då i upphovsrättsliga sammanhang att någon begår intrång genom att sprida skyddat material utan rätt till det, t.ex att någon olovligen framställer kopior av materialet eller sprider det (t.ex. på nätet).

Kan du hänvisa till någon känd dom i Sverige eller utomlands?

Några sammanhörande intressanta rättsfall från EU-domstolen där det sista nyligen avgjordes är C-466/12 Svensson, C-348/13 BestWater, C-279/13 C More Entertainment och C-160/15 GS Media. De handlar inte direkt om upphovsrätt av webbsidor, men om huruvida länkningar på webbsidor till upphovsrättskyddat material på andra webbsidor kan innebära ett upphovsrättsintrång.

Väldigt förenklat och övergripande kan det sägas att länkar (även inbäddade som t.ex. videos) till material som har publicerats på en annan sida med rättighetsinnehavarens samtycke är ok att använda sig av på den egna sidan, men inte om länken möjliggör att skyddat material tack vare länken kan ses av personer som annars inte hade kunnat se materialet.

Genom målet GS Media har det klargjorts att det även är grönt ljus för att på sin webbsida länka till en annan parts webbsida trots att den andra webbsidan innehåller upphovsrättskyddat material som lagts upp där utan upphovsrättsinnehavarens samtycke, men då endast förutsatt att den länkande parten inte har varit eller borde varit medveten om att materialet lagts upp olagligt på den andra sidan samt att länkningen inte gjorts i vinstsyfte.

Vem tar juridisk ansvar i detta fall? Är det designern eller beställaren av webbsidan?

Bra fråga! Eftersom det är innehavaren av webbsidan som sprider den till allmänheten är det denne som gör sig skyldig till intrånget och som därmed bl.a. kan bli ersättningsskyldig mot den som innehar upphovsrätten. Som beställare bör du därför reglera ett ansvar i avtal med designbyrån rörande upphovsrättsliga intrång som innebär att byrån ersätter dig i en sådan situation.

Får man publicera andras företagsloggor (exempelvis kunder) på den egna webbplatsen utan deras samtycke?

Som utgångspunkt har du som företag inte rätt att använda andra företags loggor hursomhelst i din egen verksamhet och marknadsföring. Det kan strida mot varumärkeslagen, upphovsrättslagen och eventuellt även marknadsföringslagen.

Avslutningsvis – vilka lagar borde en webbdesigner känna till?

Man bör känna till basics i upphovsrättslagen för att förstå hur mycket man får inspireras av annan redan befintlig design utan att göra intrång.

Man bör även ha grundläggande kännedom om varumärkeslagen och hur varumärken får användas, samt om marknadsföringslagen som reglerar hur företag får kommunicera om sina tjänster och produkter. Man bör även, om sidan utformas på sådant sätt, känna till att det finns särskilda lagar kring hur personuppgifter och cookies får samlas in och att den sidansvarige måste agera mot viss olaglig användargenererad publicering på hemsidan.

Tack Patrik för din tid!

[Texten publicerades ursprungligen 29 juni 2015 men har uppdaterats per 6 februari 2017.]