Vad blir effekten av att använda data i din marknadsföring?

Det finns idag mängder med data och massor av aktörer som tillhandahåller sagda data för att bland annat effektivisera marknadsföringskampanjer. Men hur vet du om det är data av bra kvalitet? Och vilken effekt får du utifrån den budget du har? För att hjälpa till att besvara dessa frågor har det danska undersökningsföretaget AudienceProject lanserat verktyget AudienceData, där du kan beräkna effekten av att lägga data till din kampanj.

Som marknadsförare har du säkert hört hur viktigt det är att vara datadriven. Och det är i sig inget fel med det uttrycket. Problemet är att du inte vet vilken data du bör använda dig av för att få bästa effekt. Eller om det ens kommer ge någon ökad effekt baserat på den budget du har för projektet. Men då kan du använda dig av AudienceData, det nya verktyget som hjälper dig att besvara dessa frågor.

AudienceProject är i grunden ett undersökningsföretag, som gjort hela sin affär digital. Genom en mycket stor panel hjälper de företag att planera sina kampanjer och att rikta sig mot rätt målgrupp. Genom AudienceData vill de göra förarbetet tillgängligt för marknadsförarna själva, så att de enkelt kan se vilken effekt olika data och att rikta sig mot olika målgrupper kan få.

Du kan beräkna effekten baserat på över 30 olika demografiska segment med personer från England, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge och Finland, för att skapa den optimala dataanvändningen för din kampanj. Du kan även ta hänsyn till din budget, CPM samt önskad räckvidd och effekt i den målgrupp du vill nå. AudienceProject menar att resultatet kan bli att du inte bör använda data för just din kampanj, vilket ju också är ett positivt resultat för marknadsförare så de inte behöver slösa bort sin budget på saker som inte ger effekt.

Sedan tidigare har AudienceProject jobbar för ökad transparens i branschen, och har från starten redovisat var all data kommer ifrån och vad du som marknadsförare kan förvänta dig av att använda dig av denna data. Med det nya verktyget tas ytterligare ett steg mot ökad transparens, och framför allt en ökad medvetenhet hos marknadsförare om vad data i en kampanj faktiskt innebär.