Vad betyder sociala medier för dig?

Titeln talar för sig själv, jag ville helt enkelt ställa tre enkla frågor till mig själv och mitt nätverk. Här är mina svar samt svar från två personer som jag tyckte var extra intressanta.


Sandra Friberg, marknadsansvarig, FeedKit

Bra respektive dåligt med sociala medier?
Det är lätt och snabbt att uppdatera sig och hålla kontakten med folk, nära som ytligt bekanta. Det dåliga är att man inte alltid vet vilka som är ärliga och äkta och jag har fått erfara just detta på senare tid vilket gör att jag har börjat ifrågasätta mycket mer än tidigare.

Vad använder du sociala medier till?
Dels att marknadsföra företagets produkter men även mig själv. Driver blogg och Instagramkonto. Eftersom de flesta av mina vänner uppdaterar omvärlden om sina liv vill jag självklart hålla mig uppdaterad.

Skulle du klara dig utan dina sociala kanaler?
Jag tror inte det. Det är alldeles för många som finns där och jag har många vänner som jag enbart har kontakt med online. Att helt lägga ner det skulle innebära att jag förlorade många roliga och fantastiska människor. 


Marie Cléreus, Regionsansvarig, Marknadscheferna samt marknadschef på Kvällsposten

Bra respektive dåligt med sociala medier?
Bra: Möjligheten att hålla kontakt med många i mitt nätverk samtidigt och under kort tid. Dåligt: Det ställer större krav på närvaro (24/7) än tidigare vilket medför en stress.

Vad använder du sociala medier till?
Håller mig uppdaterad både bland vänner och affärsmässigt.

Skulle du klara dig utan dina sociala kanaler?
Ja, om ingen annan hade sociala medier. Nej, om bara jag var utan.


Daniel Almstedt, HR-specialist Casino Cosmopol / Svenska spel

Bra respektive dåligt med sociala medier?
Bra som omvärldsbevakning, bygga nätverk, marknadskanal, plattform för att hålla kontakt. Det dåliga är att det skapar ett beroende, att vara aktiv på sociala medier kan påverka sociala relationer IRL.

Vad använder du sociala medier till?
Jag tar del av och delar intressanta artiklar och aktiviteter. I mitt fall handlar det om HR-relaterat material. Jag marknadsför även mig själv, mitt arbete och min bransch.

Skulle du klara dig utan dina sociala kanaler?
Ja, jag har klarat mig alldeles utmärkt innan så det skulle nog gå bra men det skulle kännas tomt då sociala medier fyller en funktion i ens liv.