Vad är viktigt när du vill nå din kund genom marknadsföring? – Lärdomar från Quantcast Supernova

Att världen just nu genomgår stora förändringar står klart för alla. Med några knapptryck kan vi nå tusentals personer med vår marknadsföring, men hur vet vi att vi träffar rätt? Under en heldag diskuterades, utmanades och utvecklades våra sanningar kring digital marknadsföring när några av de vassaste hjärnorna på området träffades för Quantcast Supernova i London.

Det genomgående temat var behovet av relevant data, och att följa kundens köpbeteende bättre för att kunna påverka i rätt sammanhang och ge kunden den bästa upplevelsen i kontakten med företagets produkter och tjänster. Quantcast presenterade en studie som de själva genomfört kring hur kundens köpresa ser ut och vad som påverkar köpbeslut, såväl online som offline. Studien visade att konsumenternas väg till beslut ser väldigt olika ut, och att de ”påverkanspunkter” som marknadsförare tittar på inte existerar i kundens värld. Snarare var det i stor utsträckning en intern resa där kunden vägde olika företag och produkter mot varandra baserat på existerande information. Hela 70% genomförde all sin informationsinhämtning digitalt, och majoriteten hade redan från början en ”short-list” över tänkbara företag att handla från.

Den här studien visar att företag behöver använda sin digitala närvaro inte bara till att ge en direkt respons till kunder, utan för att i större utsträckning bygga sitt varumärke. Det är något som traditionellt sett skett genom andra kanaler (TV, reklampelare, radio, direktreklam etc.), men som med en yngre generation även behöver ske digitalt. Det här är en utmaning menar företrädare från bland annat EE, Maxus och Fiat Chrysler, som alla tre själva gjort en digital resa de senaste åren. Att försöka hantera både direkt respons och varumärkesbygge digitalt utan tidigare erfarenhet riskerar att sluta med att inget blir väl utfört. Delvis beror det på att det är en ny värld för många företag, men delvis även på sättet som företag är strukturerade. De är helt enkelt inte anpassade för att dela data mellan olika avdelningar och att hantera direktkontakt med kunder.

Lösningen ligger i att först och främst hantera den data som finns tillgänglig, och se till så att hela företaget får tillgång till all data och kan analysera den. Först då kan kommunikationen anpassas till olika kunder och deras individuella resor. Att sedan kommunicera sitt varumärke är mer av masskommunikation, anpassat efter större kluster av potentiella kunder. Detta möjliggörs också genom tillförlitlig data som kan hjälpa till att identifiera dessa kundkluster och se till att rätt bild av varumärket kommuniceras till rätt kluster av personer och i rätt kanaler.

Samtidigt handlar det för många branscher om att skapa något som inte tidigare funnits. Att träda in i en digital värld där allt tidigare varit analogt innebär stora förändringar. Oliver Deane från Global Radio beskrev resa de gjort från en analog radiostation till att finnas digitalt. Utmaningarna var stora, men genom att hela tiden hålla medarbetarna informerade, och involverade, kunde de tillsammans utvecklas. Ledningen var hela tiden öppen och ärlig med att de inte hade alla svar för hur detta skulle gå till, men att de var villiga att testa och framför allt lyssna på medarbetarnas tankar och idéer. Även JC Decaux, som huvudsakligen jobbar med utomhusreklam, har behövt utvecklas och inse potentialen i den digitala världen. David McEnvoy på JC Decaux menar att den nya valutan inte ligger i skärmar, utan i data. Det är genom relevant data som den riktiga potentialen i marknadsföring kan nås, även om mediet för marknadsföringen är skärmar och mer traditionella reklamkanaler.

Sannolikt kommer vi att få höra många fler exempel på företag som gjort en digital resa, och även från de som misslyckats med denna utveckling. Men en sak är säker, världen kommer att bli mer digital och morgondagens vinnare är de som redan idag börjar möta kunderna genom ett digitalt interface.