Vad är tanken bakom Googles reklamblockerare?

Google annonserade före sommaren att de höll på att utveckla sin egen reklamblockerare för webbläsare Chrome. Med tanke på att annonser är Googles absolut största intäktskälla, är det rimligt att ställa sig frågan vad som ligger bakom att de nu vill blockera reklam.
Användandet av reklamblockerare har ökat dramatiskt de senaste åren, till annonsörers och publicisters stora förtvivlan. För att ändå fånga uppmärksamheten blir reklam mer uppenbar och kan i flera fall täcka hela den sida som en besökare försöker titta på. Undersökningar visar dock att Click-Through-Rate (CTR) på bannerannonser endast ligger på 0,17 %, och endast 33 % av besökarna kommer ihåg annonser som de sett. Det är med andra ord ganska låg effektivitet i att använda bannerannonser, och siffran sjunker hela tiden.
För att slippa se de annonser som blinkar, stör, täcker en hel sida eller börjar spela ljud helt plötsligt, använder allt fler reklamblockerare. Problemet med detta, enligt Google, är att de oftast blockerar nästan alla annonser. Genom att skapa sin egen reklamblockerare kan Google själva styra vilka annonser som syns. Genom att ha den som ett standardverktyg i Chrome kan de samtidigt göra övriga reklamblockerare överflödiga.
Om Google har kontroll över reklamblockeraren kan de dessutom utöva påtryckningar på de annonsörer och publicister som driver på utvecklingen av större och mer störande annonser, något som snarare leder till högre avvisningsprocent och längre laddningstider. Besökarna, i synnerhet yngre besökare, har mycket låg tolerans för långa laddningstider och störande reklambanners. Men om Google kan bidra till att hålla kvar dessa besökare kan de istället exponeras för mindre störande reklam, som dessutom har högre effektivitet.
För att bidra med alternativ till störande annonser har Google ett parallellt spår där de utvecklar nya nativeannons-format. Vi rapporterade för ett tag sedan om Googles tre nya annonsformat som de introducerat i AdSense: In-feed, In-article och Matched Content. Dessa tre syftar till att ge annonsörer och publicister fler alternativ när de inom kort kommer tvingas hitta nya format för sina annonser om de inte vill bli blockerade. Native-annonsering har dessutom i många oberoende studier visat sig vara långt mer effektiva än traditionella typer av digital reklam.
Läs även: Google öppnar upp för native-annonsering
Så om du vill undvika att bli blockerad när Google till årsskiftet inför sin reklamblockerare i Chrome, som för tillfället används av 54 % av marknaden, gör du bäst i att kolla upp de nya annonsformaten. Vem vet, du kanske till och med kommer tjäna mer på det än dina tidigare annonser?