Vad är priset på din personliga data?

En ny studie avslöjar priset på konsumenternas data, så som de själva uppskattar det. Vilket pris har du på din egen data?

Allt färre konsumenter känner att det är rätt att företag bara tar deras data. Så en studie ville kolla hur mycket pengar som skulle krävas för att villigt släppa iväg personlig data till företag.

Bakom studien finner vi Advertising Research Foundation (ARF). Så ja, studien är genomförd i USA men vi kan nog känna igen oss en hel del i svaren.

För det första visar det sig att konsumenter är villiga att dela sin data, men de vill veta att den behandlas på ett säkert sätt. Man är dock minst villig att dela sin hemadress och mer villig att dela partnerns för- och efternamn, e-postadress och sitt för- och efternamn, i den ordningen.

Hälften av de som deltog i studien kan tänka sig att dela sin personliga data för mindre än 80 kronor. 13 procent kan tänka sig mellan 100 och 200 kronor och 4 procent för mer än 200 kronor, för varje datatillfälle.

Studien visar också att de som deltog inte såg värdet i att dela sin data för att få personliga reklamupplevelser och de förstod inte heller hur det hela går till när annonsörer och marknadsförare mäter deras beteenden. Här måste branschen jobba på att kommunicera på ett enklare sätt och vara ännu tydligare med fördelarna för konsumenterna. Visst finns det fördelar för annonsörer när de kan skräddarsy sin reklam men vad är egentligen fördelen för konsumenten?