Vad är Emotionell Intelligens?

Emotionell Intelligens blev ett buzz-word kring slutet av 90-talet, men sedan föll det i glömska. När jag idag nämner Emotionell Intelligens (EQ) får jag ofta frågan vad det egentligen innebär. Så för att reda ut begreppen lite kommer här en förklaring på vad Emotionell Intelligens faktiskt innebär.

Begreppet myntades i början av 1990 och år 1995 lanserades Daniel Golemans bok ”Känslans Intelligens” som snabbt slog säljrekord. Begreppet EQ sattes på kartan, men det var få som visste vad det faktiskt innebar, och ännu färre som jobbade med Emotionell Intelligens. Därför föll det snart i glömska för de allra flesta.

Det har dock skett ett stort arbete på detta område, och vi kan idag skörda frukterna av tusentals undersökningar som visar på att Emotionell Intelligens har ett högst relevant affärsvärde. Studie efter studie visar att Emotionell Intelligens står för 25-85% av affärsresultatet (beroende på bransch). Dessutom är högre chefers framgång är till ca 75% direkt beroende av deras EQ, oavsett vilken bransch de är i.

Men vad innebär det då? Det handlar enkelt förklarat om tre delar.

  1. Förstå Emotionell Information både från dig själv och från personer i din omgivning. Det betyder att du kan observera och förstå både hur du själv känner och reagerar på olika situationer, och hur andra personer känner och reagerar. Det är med andra ord viktig information som du behöver kunna ta till dig på ett korrekt sätt.
  2. Hantera Emotionell Information. Om du exempelvis märker att personen som du har ett samtal med börjar titta bort eller titta på klockan så kan du enkelt förstå att personen vill därifrån. Du behöver då kunna hantera denna information på ett lämpligt sätt, fråga, om personen har bråttom eller om det ni pratar om är ointressant. Intressant nog är en vanlig reaktion i det här läget att bli irriterad, eftersom ämnet sannolikt är intressant för dig.
  3. Fokusera din tid och energi på ett lämpligt sätt för att få det du vill ha. I exemplet ovan kanske du vill ha personens åsikt i en fråga, men denne är sen till ett möte. Ett bra sätt att då fokusera din tid och energi, samt bibehålla en bra relation, kan vara att be att få skicka frågan i ett mail eller hitta en tid senare på dagen för att diskutera det hela. Att ”pusha på” kommer sannolikt bara leda till att den andre blir irriterad, och du bli stående utan ett bra svar men med en försämrad relation till personen.

Emotionell Intelligens är alltså inget magiskt eller konstigt, och det handlar heller inte om att vara snäll och trevlig. Utan det handlar helt enkelt om att dra nytta av den information vi får från våra egna och andras känslor för att på bästa sätt hantera olika situationer. God Emotionell Intelligens hjälper dig att skapa bästa möjliga förutsättningar för din egen framgång.