Vad är egentligen en autostart?

MMS TV-mätningar omfattar numera inte bara traditionella TV-kanaler, helt i linje med att alla kan sända TV numera. Som en följd av det har en debatt blossat upp om hur en så kallad autostart ska definieras.

I centrum av debatten har den nya MMS-TV-mätningen med Aftonbladet stått, som envist hävdar att de inte har autostarter för sina TV-klipp. Övriga aktörer har lika envist krävt att det stora mediahuset ska redovisa sin andel av autostarter.

Problemet är skilda definitioner. Många menar att en autostart är varje tillfälle som en video startar utan att användaren explicit har klickat på en startknapp för just precis den videon. Aftonbladet menar att definitionen snarare bör vara videon går igång utan något agerande alls från användaren, som när en video på Facebook går igång bara för att man scrollar förbi den. På Aftonbladet.se går ett videoklipp igång när man klickar på länken “TV+text”, något som sajten själv inte räknar som en autostart.

Aftonbladets publisher Jan Helin medger dock att denna definition kan ha brister, eftersom det är möjligt att vissa som klickar på den aktuella länken bara vill läsa texten och inte se TV (du har rätt Jan: undertecknad är en av dem). Samtidigt som han upprepar att detta inte är en autostart, avslöjar han att 19 procent av deras startade strömmar kommer från just klick på TV+text.

Läs Jan Helins krönika här.

Läs Dagens Medias rapportering av nyheten här.