Vad är Data Governance och varför är det viktigare än någonsin?

Gratis seminarium den 3:e december om Data Governance inom digital analys och Tag Management.

Seminariet arrangeras av Cruxmore – experter inom MarTech och datastrategi.

Data anses vara en av världens mest värdefulla tillgångar. Att arbeta på ett datadrivet sätt driver verksamheter framåt med lägre kostnader, högre intäkter och nöjdare kunder. Samtidigt har kunderna högre förväntningar på relevant och personligt bemötande. För att det här ska fungera på bästa sätt måste data vara korrekt, tillgänglig och beständig.

Faktorer som påverkar möjligheten till att använda rätt data

  • Lagar och regler som styr vilken data som får samlas in
  • Webbläsarnas inbyggda integritetsskydd som begränsar den data som kan samlas in
  • Digitala landskapet ökade komplexiteten där en större del av kundresan sker utanför egna plattformar

Data Governance är metoder och arbetssätt som hjälper er att ta kontroll över all data. Ett Tag Management-verktyg är ett hjälpmedel för att samla in data som de flesta har tillgång till, som exempelvis Google TagManager.

Kom och lyssna på våra tips om hur ni kan använda Data Governance för att förbättra insamling och användning av data från egna plattformar. Detta är inte en produktpresentation!

Det här är väl investerad tid för dig som vill få maximal nytta av digital analys och beteendedata!

Agenda

8:30 – Registrering och frukost
9:00 – Introduktion och presentation av dagen
9:15 – Data Governance inom digital analys – Johan Alm, Senior Technical Lead , Cruxmore
9:45 – Sammanfattning
10:00 – Seminaret avslutas

Plats: Magasinet, Sveavägen 53, Stockholm
Tid: 08:30 – 10:00
Kostnad: Seminariet och frukost är kostnadsfritt.

Anmäl dig här!

Antalet platser är begränsade.