Utredare till Analysenheten på Konsumentverket

Vill du bli en av oss?

KonsumentverketKonsumentverket är en statlig myndighet som arbetar för att stärka och stödja konsumenter att göra medvetna val. Vi finns i Karlstad och är cirka hundratrettio personer som arbetar med att övervaka lagar och tillhandahålla konsumentinformation.

Analysenheten ansvarar för att ta fram underlag i form av analyser, marknadsundersökningar och utvärderingar i syfte att utveckla Konsumentverkets insatser och förbättra kunskapen om konsumenternas situation i samhället. Du kan läsa mer om Konsumentverket och vårt uppdrag på vår webbplats.

Du söker tjänsten via www.konsumentverket.se/jobb

Senast den 11 juni 2014 vill vi ha din ansökan.