Utbildning i ledarskap för det 21:a århundradet – inklusive EQ-test

Vi lever i en annan värld än den som många ledarskapsteorier utgår ifrån. Arbetsförhållandena ser annorlunda ut och kundernas köpbeteenden har också ändrats. Det är därför dags för ett ledarskap som tar fasta på såväl dig som ledare som medarbetarna du leder.

Vad är viktigt i rollen som ledare när du vill att medarbetarna ska följa och inte bara lyda? Inför utbildningen får du göra ett vetenskapligt beprövat EQ-test. Testet fylls i digitalt och återkoppling ges via telefon inför utbildningstillfället.

 • Utbildningens mål:
  Målet är att du ska lämna utbildningen med en ökad självinsikt och en känsla av att framgång är möjligt och tillgängligt. En ökad kunskap om vilka egenskaper just du kan utnyttja eller utveckla för att nå bättre resultat och skapa lojalitet och drivkraft hos dina medarbetare.
 • Ur innehållet:
  Självinsikt som grund för utveckling. Grundläggande neuropsykologi – vad händer i hjärnan när vi interagerar med andra? Ledarskap och Följarskap. Viktiga egenskaper i rollen som ledare.
 • Praktisk info för deltagare:
  • Datum: onsdag 1/6 2016
  • Tid: 13:00-17:00
  • Plats: 18.0521538,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f9d50bd8cadd5:0x5ca3a66ae393fc98″ target=”_blank”>Roda, Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm
  • Pris: 9.000 (inklusive testkostnade, exkl. moms.)
  • Anmälan: http://goo.gl/forms/YA4ZX8rh6E
  • Sista anmälningsdag: Torsdag 28/4