Urstark månad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 14,3 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna uppvisade positiv tillväxt under oktober. Månadens vinnare blev dagspress storstad som ökade med 33,7 procent. Totalt förmedlades under oktober nästan 1,5 miljarder kronor.

Oktober blev en mycket stark månad för medieinvesteringarna som ökade med 14,3 procent, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av kategorierna ökade under oktober och flertalet av dem är nu tillbaka på nivåer likt före pandemin. Den mediekategori som ökade mest under oktober, bortsett från bio, var dagspress storstad med en positiv tillväxt om 33,7 procent. Ackumulerat, hittills i år, är sociala medier den kategori som har ökat mest. Detta med en positiv tillväxt om 29,0 procent. Totalt förmedlades nästan 1,5 miljarder kronor i oktober.

– Oktober är den enskilt största, och därmed viktigaste, månaden för mediebyråerna sett till omsättning. Siffrorna för oktober är urstarka och omsättningen är högre än 2019, det vill säga före pandemin. Det tyder på att den lilla svacka vi kunde se i september endast var en isolerad effekt. Även om marknaden ännu inte är fullt återhämtad efter pandemin är oktober ett starkt tecken på att en full återhämtning är nära. Prognoserna som pekade på en återhämtning omkring sommaren 2022 bör därmed revideras – med den här takten är marknaden tillbaka på normala nivåer redan efter årsskiftet, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer.

Endast två mediekategorier backade och uppvisade negativ tillväxt under oktober; DR/Annonsblad och sök. Detta med 24,2 procent respektive 15,9 procent. Ackumulerat, hittills i år, är även DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest – detta med en negativ tillväxt om 33,7 procent.

– Utomhus/trafikreklam, som har haft stora nedgångar under pandemin, ökade med 27,4 procent under oktober och är nu nästan tillbaka på samma nivå som 2019. Även de digitala kanalerna försätter att öka, totalt med 13 procent i oktober. Både online video och sociala medier nådde under oktober all-time-high för en enskild månad. Digitala medier befäster därmed att de permanent har passerat TV som det största huvudmediet för mediebyråerna, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.