Uppmärksamheten faller men en kanal sticker ut

Under en vecka fick 34 personer, som deltog i en studie, ha eyetracking-glasögon i hemmet för att studera deras medievanor. Resultatet bekräftar myten om tv och ger oss en överraskning.

Resultatet visar att när TV-reklamen startar faller uppmärksamheten till hälften. Jämfört med andra typer av digital reklam, som deltagarna av studien blev exponerade för, var det enbart videoreklam på YouTube som var bättre på hålla kvar deltagarnas uppmärksamhet.

“Att kunna göra beteendestudier likt denna i verkliga miljöer är något vi ser ett ökat intresse för från marknadsförare och reklamköpare. Tekniken gör det möjligt att passivt samla in data som är helt objektiv och ger insikter om hur konsumenter interagerar med produkter, konsumerar media, vad de väljer bort, varför och vad man väljer istället,” skriver Tobii till Dagensanalys.se.

Ali Farokhian från Tobii och hans team som ligger bakom studien  svarar gärna på frågor.

Notera: Studien beställdes av Google som också äger Youtube.