Digitala annonsintäkter Q3 2016 Utveckling
Mnkr %
Storstadspress 94 4,8
Landsortspress 86 -0,2
Morgonpress totalt 179 2,3