Unit4 vill skapa en sömlös användarupplevelse

Nyligen träffade vi ERP-företaget Unit4 som delade med sig av sin syn på de förändringar som sker på marknaden och vilka utmaning dagens företag står inför.

ERP står för Enterprise Resource Planning och är ett helintegrerat affärssystem som hanterar affärsprocesser inom ekonomi, leveranskedja, drift, rapportering, tillverkning och personal.

Thomas Staven, produktutvecklingschef, Unit4

ERP-marknaden har, precis som många andra marknader, genomgått en stor transformation som senaste åren påskyndats av den digitala utvecklingen. Tidigare hanterades nämligen ERP-system av ett fåtal experter men genom att IT-användningen blivit mer decentraliserad finns idag ökat behov att kunna möta sällananvändare. ”Det pratade vi aldrig om för några år sedan så det är en ny uppsättning utmaningar för oss” säger Thomas Staven, Global Head of Product Management ERP på Unit4.

Idag är Unit4 huvudsakligen en molnbaserad ERP-leverantör, men självklart hjälper de även kunder som ligger kvar i egna on-premise system. Något som blivit mer populärt senaste åren är att använda en kombination av on-prem och molnbaserade lösningar. På så sätt kan kunderna bibehålla kontroll över sin data och samtidigt få den flexibilitet som molnet erbjuder.

Vill skapa en sömlös användarupplevelse

Just flexibilitet är något som Unit4 fokuserar mycket på eftersom flertalet av deras kunder genomgår stora förändringar, i och med digitaliseringen. Genom att bryta upp monolitiska applikationer och istället använda mikrotjänster kan man erbjuda skräddarsydda molnlösningar till sina kunder. På så sätt kan kunderna välja vilka delar de vill ha istället för att köpa ett system som ska passa alla. Det blir också möjligt att optimera varje mikrotjänst så att de verkligen gör vad de ska. ”Det ska helt enkelt fungera sömlöst” berättar Thomas.

Katarina Gunnarsson, Sverigechef Unit4

Med hjälp av maskininlärning kan gränssnitten anpassas automatiskt beroende på vilken användare som loggar in i systemet och varifrån. På så sätt får användarna en anpassad upplevelse som inte bara upplevs som effektiv utan också är det. Det blir dessutom enklare att automatisera olika processer, låta systemet sköta rutinuppgifter och endast flagga upp avvikelser till användarna. Den övergripande tanken, menar Unit4:s svenska VD Katarina Gunnarsson, är att skapa snabbare och enklare implementationer. ”Genom att ställa 15-20 frågor om kundens verksamhet vill vi kunna skapa en lösning som är till 80-90 procent klar att köra och de sista 10-20 procenten kommer sedan behöva anpassas tillsammans med kunden”.

Kontinuerlig kunddialog skapar bättre och flexiblare lösningar

För att leverera det som kunden behöver, utöver redan planerad utveckling, har de ett flertal olika arbetssätt. Dels har man valt ut nyckelkunder till Industry Advisory Councils som träffas två gånger per år för att diskutera utmaningar och möjligheter. Här får Unit4 direkt feedback från sina kunder och kan identifiera olika utvecklingsmöjligheter. Med sitt Product Management Team kan Unit4 fånga upp idéer och behov från kunderna och slussa dem vidare till utvecklingsavdelningen som skrider till verket för att ta fram nya lösningar. För att löpande få feedback har man dessutom instiftat Product Review Boards och Early Access Pilot Studies som granskar och validerar sprintar samt olika lanseringar.

Senare i år lanseras även en onlinebaserad Customer Community där kunder kan diskutera utmaningar, dela erfarenheter och ge feedback till Unit4 om hur tjänster och produkter fungerar.

Med en ny VD på plats blickar Unit4 framåt

Tidigare i år fick Unit4 även en ny CEO, Mike Ettling, som bland annat arbetat på SAP Successfactors. Ettling har ett genuint intresse för tekniken, men är samtidigt engagerad i att bygga en företagskultur där personalen trivs och vill fortsätta sin karriär. Unit4 är exempelvis ett av de första företagen i Europa som infört fria semesterdagar. Du kan med andra ord vara ledig hur mycket du vill förutsatt att du levererar det som förväntas av dig.

Unit4 uppdaterade nyligen sitt varumärke för att lägga ännu större fokus på “People Experience”.

Med 40 år på nacken är det en gedigen transformation som Unit4 genomgått och målsättningen inför de kommande åren är tydlig – att fortsätta utveckla flexibla och kraftfulla lösningar som fungerar sömlöst tillsammans. Tekniken ska helt enkelt göra jobbet lättare, inte svårare.