Unit4 lyfts fram bland affärssystemen

Analysföretaget Nucleus Research lyfter fram tolv IT-företag att hålla ögonen på 2020. Affärssystemsleverantören Unit4 är ett av dem, tillsammans med främst mer specialiserade företag.

Det amerikanska analysföretaget Nucleus Research tipsar om intressanta leverantörer av IT-lösningar i rapporten Hot Companies to Watch in 2020. Utmärkande för de flesta är att de erbjuder specialiserade lösningar. Bland undantagen märks tre leverantörer av affärssystem, Unit4, Acumatica och Zoho.

Av dessa är Unit4 det med bredast erbjudande. Acumatica som har molntjänster i sortimentet kan kontra med att ha blivit uppköpt av EQT Partners som äger IFS. Man kan alltså fundera på om Acumatica kommer att marknadsföras som ett komplement till IFS. Zoho erbjuder molnbaserad bokföring och kundvård (CRM), samt även lösningar för IT-drift och IoT.

Nucleus Research berättar att Unit4 har vunnit kunder på bekostnad av jättar som Oracle och Microsoft. En anledning till det är att molnfunktionaliteten förbättrats, en annan att avancerad HR-funktionalitet (HCM, Human Capital Management) numera ingår i Unit4s affärssystemserbjudande. Nucleus Research beskrivning av Unit4 är, översatt till svenska, ”affärssystemsrealism”. Man lyfter också fram att investeringarna i Unit4s system i medel har en återbetalningstid som är kortare än två år.

Unit4 har inriktat sig på tjänstesektorn, till exempel konsultföretag, och har genom det lyckats ta fram lösningar som passar även mindre myndigheter som kommuner, ej vinstdrivande organisationer och utbildningssektorn.

– Under 2019 har Unit4 lyckats skapa sig en unik position inom tjänstesektorn. Det finns stora möjligheter för Unit4 att ta kunder från leverantörer av äldre system, säger Andrew MacMillen, analytiker på Nucleus Research.

Mike Ettling som är vd på Unit4 är naturligtvis nöjd:

– Under 2019 har vi fokuserat på att göra det möjligt för användare att jobba så som de önskar i vårt affärssystem. Det kommer vi att fortsätta med, säger Mike Ettling.

Bland områden som andra företag som omnämns i Nucleus Researchs rapport är verksamma i märks AI-baserat beslutsstöd, AI-baserad rekrytering, offert- och avtalshantering, fildelning, logistik (supply chain), beslutsstöd med fokus på SQL, analys och automatisering av IT-säkerhet, samt automatisering av rekrytering, introduktion av nyanställda och uppföljning av dem. Det är alltså i huvudsak verksamhetsnära lösningar som lyfts fram, snarare än teknikfokuserade.

Bland faktorer som bedömts av Nucleus Research märks ställning på marknaden, tillväxt och försäljning, samt potential för tillväxt.